EMC: rozpoczęcie rozbudowy szpitala w Katowicach

0
953


12 września 2013 roku nastąpiło uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego w związku z rozbudową należącego do Grupy EMC Instytut Medyczny Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach oraz utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Akt erekcyjny podpisali: Delegat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Ksiądz Prałat Stanisław Puchała, Krystyna Siejna – Wiceprezydent  Miasta Katowice,  Piotr Gerber – Prezes EMC Instytut Medyczny,  Józef Tomasz Juros – Prezes EMC Silesia, Jarosław Derejczyk – Dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II, Witold Fido – Dyrektor ds. Produkcji firmy Łęgprzem.

– Ogromnie się cieszę, że rozpoczęliśmy rozbudowę Szpitala i tworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Inwestycja ta służyć będzie poprawie jakości i dostępności opieki nad seniorami oraz zwiększeniu dostępu do nowych technik oraz sprzętu do rehabilitacji i usprawniania osób starszych – powiedział podczas uroczystości Jarosław Derejczyk, Dyrektor jedynego w Polsce Szpitala Geriatrycznego.

Inwestycja  finansowana jest z kilku źródeł: 5,1 mln zł na rozbudowę Szpitala pochodzi z emisji akcji EMC Instytut Medyczny, natomiast 3,4 mln zł pozyskano od Ministerstwa Gospodarki w ramach dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo- Rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4, 5 –  Poddziałanie  4.5.2. Łącznie inwestycja kosztować będzie kilkanaście mln zł.

Katowicki Szpital, który obecnie ma 38 łóżek geriatrycznych, po rozbudowie dysponować będzie kolejnymi 26 łóżkami geriatrycznymi oraz 24 łóżkami rehabilitacyjnymi, a także  Ośrodkiem Rehabilitacji wyposażonym w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i badawczy.

Nowa część Szpitala i CBR, o powierzchni 4.100 m kw oraz 13.933 m sześć., mają zostać uruchomione w pierwszym kwartale 2014 roku. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się 24 lipca 2013 roku.

Celem powołania CBR jest m.in prowadzenie badań naukowych potrzebnych na etapie projektowania nowych produktów i technik korygujących  dysfunkcje psychoruchowe u ludzi starszych,  uznawanych niejednokrotnie za nieuleczalnie chorych, w sytuacji,  gdy są jeszcze szanse na ograniczenie objawów i postępu choroby. 

W CBR znajdą się sale badań  jakościowych i wytrzymałościowych, laboratorium badań chodu i bezpiecznych powierzchni, sala audiowizualna, pomieszczenia do badań naukowych oceniających deficyty ruchu, sala badań zmysłów,  sala telekonsultacyjna do badania  nowych rozwiązań  z zakresu teleopieki i telediagnostyki  stosowanych w geriatrii.

Telemedycyna w przypadku seniorów według autorów projektu rozbudowy Szpitala i utworzenia CBR w Katowicach ma w województwie śląskim  szansę na rozwój dzięki stosunkowo dużej bazie łóżek geriatrycznych, poradni  geriatrycznych i pracujących na Górnym Śląsku  lekarzy geriatrów. Ich wiedza  przekazana dzięki  telemedycynie  może skutecznie w przyszłości wesprzeć pracę lekarzy rodzinnych z sędziwymi pacjentami, poprawiając bezpieczeństwo i jakość życia seniorów.

Obecnie w Szpitalu Geriatrycznym leczonych jest  rocznie 1.200 pacjentów w Oddziale Geriatrii  i  13.500 w 12 specjalistycznych poradniach przyszpitalnych. Średnia wieku chorych leczonych w placówce przekracza 80 lat. W

Szpitalu zatrudnionych jest 60 pracowników, natomiast kolejnych 60 osób stale współpracuje z tą placówką. Profesjonalny i troskliwy personel stanowi  najliczniejszy w Polsce zespół gerontologiczny.

Szpital Geriatryczny w Katowicach prowadzony jest przez spółkę EMC Silesia, która należy do Grupy EMC Instytut Medyczny.

Do Grupy EMC należy 9 Szpitali i 16 przychodni na terenie całego kraju. Około 80 procent przychodów Grupy pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.