EMC Silesia: podwyższenie kapitału spółki

0
857


EMC dokonał podwyższenia kapitału w spółce zależnej EMC Silesia sp. z o.o. Kapitał został podwyższony z 8.702.000 zł do 13.802.000 zł i dzieli się na 13.802 udziały o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy. Wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym spółki objął większościowy wspólnik – EMC Instytut Medyczny S.A.

Obecnie udział EMC w spółce EMC Silesia wynosi 80,63 procent (przed zmianą było to 69,28 procent). Pozostałe udziały w spółce posiada Miasto Katowice.

Przeprowadzona emisja udziałów i udział w niej EMC związany jest planowaną inwestycją w rozbudowę Szpitala Geriatrycznego w Katowicach, na którą spółka pozyskała środki w związku z przeprowadzoną emisją akcji serii G. Placówka ta jest prowadzona przez spółkę EMC Silesia od lutego 2009 roku. Łączna wartość inwestycji, które zostaną przeprowadzone w szpitalu, jest szacowana na około 15 mln zł.

EMC Instytut Medyczny S.A. prowadzi 8 szpitali oraz 16 przychodni, w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i mazowieckim.