EMC Silesia: projekt inwestycyjny w Katowicach za 8,4 mln zł

0
819

Spółka EMC Silesia, należąca do EMC Instytut Medyczny S.A., realizuje projekt rozbudowy Szpitala Geriatrycznego w Katowicach oraz utworzenia w nim Centrum Profilaktyki Starzenia – Centrum Badawczo-Rozwojowego. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Cały projekt szacowany jest na 8,4 mln zł. Wielkość wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 procent, czyli 3,3 mln zł. Wniosek dotyczy przyznania środków w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”. Wniosek został złożony 27 stycznia 2012 roku.

Spółka EMC Silesia prowadzi Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach od lutego 2009 roku. Łączna wartość inwestycji, które zostaną przeprowadzone w tej placówce, jest szacowana na około 15 mln zł. Na sfinansowanie inwestycji zostaną także przeznaczone środki uzyskane z nowej emisji akcji spółki EMC Instytut Medyczny S.A., która trwa do połowy lutego 2012 roku. Emisja dotyczyła 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G i kierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy.