EMC: spółka „Zdrowie” w Kwidzynie zwiększyła kontrakt z NFZ

0
1017


Spółka „Zdrowie” prowadząca Szpital Powiatowy w Kwidzynie zwiększyła wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi świadczone przez placówkę. Wartość kontraktu na rok 2013 wynosi 21 970 674,16 zł.

Zwiększenie kontraktu nastąpiło w wyniku podpisania aneksu do umowy z NFZ. Kontrakt obowiązujący placówkę został zawarty od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2015 roku.

31 maja 2013 roku EMC Instytut Medyczny zawarł przedwstępną umowę nabycia 87,5 procent udziałów w spółce „Zdrowie”. Zapłata 8 mln zł za kupno udziałów nastąpi za 5 lat (1 czerwca 2018 roku), do tej pory wrocławska spółka będzie je użytkować. EMC Instytut Medyczny zobowiązał się do prowadzenia podstawowych oddziałów szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz poradni w zakresie opieki specjalistycznej w Kwidzynie. Spółka EMC wpłaciła też 15 procent wyznaczonej ceny dla każdego z obecnych udziałowców oraz zobowiązała się do uiszczania miesięcznej opłaty  w wysokości łącznie 10 tysięcy złotych proporcjonalnie na rzecz każdego ze sprzedających.

Szpital w Kwidzynie prowadzi  9 oddziałów: chirurgiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologiczny, położniczo-ginekologiczny, noworodków i wcześniaków, dziecięcy, wewnętrzny, anestezjologii i intensywnej terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kwidzyńska placówka ma około 160 łóżek.

Głównym udziałowcem spółki „Zdrowie” jest Powiat Kwidzyński,  pozostali akcjonariusz to Miasto Kwidzyn, PEC sp. z o.o. w Kwidzynie, PWiK sp. z o.o. w Kwidzynie.

Grupa EMC Instytut Medyczny przed akwizycją szpitala w Kwidzynie liczyła 8 szpitali i 16 przychodni. Grupa EMC zostanie przejęta przez Penta Investment, grupę inwestycyjną, która ogłosiła wezwanie na zakup akcji spółki.