EMC Szpital Geriatryczny realizuje program badań i rehabilitacji dla seniorów

0
872

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, który należy do Grupy EMC Szpitale, w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” organizuje cykl bezpłatnych badań i  rehabilitacji dla katowickich seniorów. Program finansowany jest ze środków budżetu miasta Katowice.

Oferta dotyczy osób urodzonych w latach: 1956, 1955, 1954, 1941, 1940, 1939, 1931 i wcześniejszych.

W ramach pierwszego etapu programu lekarz wykona lub zleci  między innymi badania laboratoryjne, pomiar ciśnienia tętniczego krwi i analizę skuteczności leczenia ewentualnego ujawnionego  nadciśnienia, ocenę glikemii, badanie sprawności pamięci, ocenę obecności osteoporozy, zidentyfikuje osoby z zespołami niesprawności ruchowej, zagrożone upadkami. Celem pierwszego etapu jest wyłonienie osób, u których stwierdzono niesprawność ruchową i zakwalifikowanie do udziału w etapie rehabilitacyjnym

Osoby skierowane w pierwszym etapie na rehabilitację mogą skorzystać z oferty cyklu 16 bezpłatnych ćwiczeń i zabiegów rehabilitacyjnych. Rehabilitacja ruchowa będzie prowadzona w grupach nie większych niż 10-osobowe, 2 razy w tygodniu po godzinie.

Celem programu jest profilaktyka chorób przewlekłych prowadzących do powstawania nieodwracalnej niesprawności i ograniczanie konsekwencji nieleczonej wielochorobowości starszych mieszkańców Katowic.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://katowice.emc-sa.pl.

Szpital Geriatryczny w Katowicach  należy do Grupy EMC Szpitale, która prowadzi  10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 89 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizując usługi w ramach systemu publicznego, EMC buduje przyjazny model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub warunkach domowych.

Grupa EMC Szpitale jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.