EMC: ugoda z Narodowym Funduszem Zdrowia

0
911


Spółka zależna EMC Instytut Medyczny S.A. – EMC Piaseczno sp. z o.o. podpisała ugodę do umowy z mazowieckim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w roku 2012.

W wyniku zawarcia ugody wartość kontraktu na leczenie szpitalne w Szpitalu Św. Anny prowadzonym  przez EMC Piaseczno zwiększyła się o 216 103,68 zł do kwoty 22 321 806,56 zł. Cały kontrakt placówki z NFZ w roku 2012 wyniósł 24 512 838,56 zł.

Szpital św. Anny w Piasecznie świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem  Zdrowia oraz komercyjne. Obsługuje także klientów towarzystw ubezpieczeniowych.

W placówce działają cztery oddziały: położniczo-ginekologiczny z neonatologią, chirurgii ogólnej, pediatryczny i wewnętrzny, razem liczące prawie 130 łóżek, oraz przychodnia prowadząca 18 poradni specjalistycznych. W placówce  realizowane są również świadczenia diagnostyczne m.in. tomografia komputerowa, RTG, USG oraz rehabilitacja. W 2012 roku w szpitalu hospitalizowanych było blisko 21 000 pacjentów, udzielono ponad 34 000 konsultacji, przeprowadzono ponad 3 700 operacji.

Szpital św. Anny w Piasecznie rozpoczął  działalność w drugiej połowie lutego 2011 roku i obejmuje opieką ponad 200 000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Placówka należy do Grupy EMC Instytut Medyczny, która prowadzi 9 szpitali i 16 przychodni w 6 województwach.