EMC: umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

0
817

EMC Instytut Medyczny S.A. poinformował o zawarciu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez spółki zależne – Lubmed oraz EMC Piaseczno. Pierwsza z umów dotyczy usług w zakresie opieki długoterminowej, druga – leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Spółka Lubmed zawarła z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę dotyczącą udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku podpisania tej umowy zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie NFZ wobec spółki z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Wynosi ono obecnie 7 539 430,79 zł. Nastąpiło zwiększenie wartości kontraktu o 121 059,00 zł.

Umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem NFZ przez spółkę EMC Piaseczno dotyczą usług udzielanych przez prowadzony przez tę spółkę Szpital Św. Anny w Piasecznie. Zostały one zawarte na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku podpisania umów kontrakt placówki zwiększył się o 477 148,05 zł i wynosi obecnie 23 003 926,90 zł.

EMC Instytut Medyczny przejął prowadzenie Szpitala w Piasecznie w lutym 2011 roku. Szpital posiada 120 łóżek na czterech oddziałach. NZOZ Lubmed działa od 2002 roku, początkowo prowadzony był przez spółkę z udziałem samorządu miejskiego. EMC kupił większościowe udziały spółki w roku 2005, w tej chwili jest jej jedynym właścicielem. Lubmed świadczy usługi ambulatoryjne, opieką POZ obejmuje ponad 30 tysięcy pacjentów.