EMC: umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

0
835

EMC Instytut Medyczny S.A. podpisał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim oraz w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku koło Opola.

Umowa zawarta z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Szczecinie dotycząca świadczeń udzielanych przez szpital w Kamieniu Pomorskim ma wartość 9 236 172 zł. Obejmuje świadczenia udzielane od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, rehabilitacji leczniczej i świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ dotyczy usług udzielanych przez szpital w Ozimku. Są to usługi w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, rehabilitacji leczniczej i usług POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Wartość umowy zawartej z tym oddziałem wynosi 5 721 380 zł.

EMC Instytut Medyczny prowadzi 8 szpitali oraz 16 przychodni, w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i mazowieckim.