EMC: umowy z NFZ na leczenie szpitalne

0
1035

EMC Instytut Medyczny S.A. zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące świadczenia usług w zakresie leczenie szpitalnego. Umowy dotyczą szpitali: w Piasecznie, w Świebodzicach, w Ząbkowicach Śląskich oraz w Kowarach.

Szpital Św. Anny w Piasecznie zawarł z NFZ umowę o wartości 19 987 745,60 zł. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Maksymalna kwota zobowiązania Funduszu wobec EMC w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wynosi 19 587 744,00 złotych.

Szpital „Mikulicz” w Świebodzicach zawarł umowę na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014. Wysokość zobowiązania określona w umowie wynosi 10 793 095,60 złotych i dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Łączne maksymalne zobowiązanie NFZ wobec spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi obecnie 11 131 245,60 zł.

Umowa Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich z NFZ została zawarta od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku. Wartość umowy wynosząca 11 801 936,00 złotych dotyczy okres do 31 grudnia 2012 roku. Łączna wartość umów Funduszu z tą placówką wynosi 13 078 748,80 zł.

Kontrakt Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach z Narodowym Funduszem Zdrowia ma wartość 10 684 898,44 złotych. Kontrakt dotyczący leczenia szpitalnego w roku 2012 ma wartość 9 179 134,00 złotych. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2014 roku.