EMC: wzrost przychodów i zysków w roku 2012

0
860


Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły w 2012 roku o 8,7 procent w stosunku do 2011 roku i wyniosły do 157,5 mln zł. Ubiegłoroczny zysk netto zwiększył się o blisko połowę i wyniósł 515 tys zł. wobec 345 tys. zł zysku rok wcześniej.

– Jestem zadowolony z wyników Grupy w niełatwym dla sektora usług medycznych roku 2012. Ten trudny czas niesie ze sobą dynamiczne zmiany na rynku szpitali w Polsce. Chcemy ten okres wykorzystać  na dynamiczny rozwój Grupy poprzez akwizycje  – powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

– Proces rozwoju wymaga jednak znacznych środków, dlatego podjęliśmy kroki w celu wyłonienia inwestora finansowego zainteresowanego budowaniem przyszłej wartości Grupy EMC.  Poszukiwanie partnera nie zostało zakończone  w 2012 roku. Planujemy sfinalizować je w pierwszej połowie 2013 roku – dodał.

Zdaniem zarządu spółki obecnie jest kilkadziesiąt samorządów, które rozpoczęły proces pozyskiwania inwestora do swojego szpitala. EMC Instytut Medyczny ze względu na skalę swojej działalności, unikalne doświadczenie w przekształcaniu szpitali publicznych oraz efektywne zarządzanie siecią szpitali i przychodni ma wiodącą pozycję na tym rynku, docenianą przez samorządowców.

W 2012 roku EMC Instytut Medyczny rozwijał zespół zajmujący się pozyskiwaniem nowych podmiotów medycznych do Grupy oraz prowadził działania mające na celu identyfikację jednostek szpitalnych do akwizycji.

W ubiegłym roku EMC Instytut Medyczny dalej zwiększał zakres oferowanych usług medycznych w należących do Grupy szpitalach i przychodniach. W pierwszym półroczu w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu utworzono oddział onkologii ginekologicznej i chirurgii onkologicznej oraz okulistyki. W Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach otwarto natomiast oddział geriatryczny, a w Szpitalu Bukowiec w Kowarach oddział leczenia zaburzeń nerwicowych.

W  Szpitalu św. Anny w Piasecznie powstała  pracownia tomografii komputerowej oraz pracownia diagnostyki endoskopowej, w której w ramach kontraktu z NFZ wykonywane są gastroskopie.  W przyszpitalnej przychodni uruchomione zostały nowe poradnie: kardiologiczna, diabetologicza, gastroenterologiczna, pulmunologiczna dla dzieci oraz neonatologiczna. Ponadto rozwijano sztandarowy dla szpitala w Piasecznie oddział położniczy. W roku 2012 w placówce przyszło na świat blisko 1.500 dzieci, co daje jej pierwsze miejsce wśród szpitali powiatowych na Mazowszu.

W Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach rozpoczęły się  natomiast prace nad utworzeniem Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR) w dziedzinie innowacyjnej opieki nad ludźmi starszymi Centrum Profilaktyki Starzenia. Projekt sfinansowany zostanie ze środków unijnych, na które spółka otrzyma 3,4 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu w Szpitalu prowadzone będą prace nad poprawą jakości życia w wieku starszym, zwiększenia sprawności i samodzielności osób starszych. CBR tworzone będzie wspólnie z naukowcami z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Aktualnie w ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach.  Są to: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach i Szpital św. Anny w Piasecznie. Do grupy należą też: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 850 tysięcy mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tysięcy pacjentów.