EMC: wzrost przychodów za III kwartały 2016

0
836

Grupa EMC zanotowała za 3 kwartały roku 2016 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 204 178 tys. zł. W okresie tym Grupa zanotowała stratę netto w wysokości 7 225 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2015 Grupa EMC zanotowała 193 898 tys. zł przychodów oraz 2 022 tys. zł straty.

Na wzrost straty w roku 2016 wpływ miały zwiększone koszty związane między innymi z nabyciem spółek Grupy ACZ (Zawidawie, Q-Med i CM Medyk) a także z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników.

Sprzedaż dla klientów komercyjnych (indywidualnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych) spadła w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku o 557 tys. zł

Zarząd EMC poinformował w komentarzu do sprawozdania, że od początku 2015 roku prowadzi działania poprawiające wyniki finansowe wszystkich jednostek medycznych. Działanie te polegają między innymi na zwiększeniu przychodów ze sprzedaży komercyjnej, standaryzacji wykonywania procedur w przychodniach i szpitalach grupy ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i życia pacjenta, wdrożeniu Centrum Usług Wspólnych w poszczególnych obszarach wsparcia jednostek medycznych, centralizacji procesów zakupowych, zarówno w działalności operacyjnej jak i inwestycyjnej, akwizycji nowych jednostek medycznych czy współpracy z innym spółkami medycznymi w portfelu Penta celem wymiany najlepszych praktyk operacyjnych i ekonomii działania.

Grupa EMC Szpitale prowadzi obecnie 10 Szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju. Blisko 90 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

W ramach Grupy Kapitałowej EMC Instytut medyczny oprócz jednostki dominującej działają następujące jednostki zależne: Lubmed sp. z o.o. (zespół trzech przychodni w Lubinie), Mikulicz sp. z o.o. (szpital z przychodnią w Świebodzicach), EMC Health Care Limited (przychodnia w Dublinie), EMC Silesia sp. z o.o. (szpital geriatryczny z przychodnią w Katowicach), PCZ sp. z o.o. w Kowarach (szpital z przychodnią w Kowarach), Silesia Med Serwis sp. z o.o. (domowa opieka medyczna w Katowicach), EMC Piaseczno sp. z o.o. (szpital z przychodnią w Piasecznie), Zdrowie sp. z o.o. (szpital w Kwidzynie), Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. (szpital z przychodnią w Lubinie), NZOZ Zawidawie sp. z o.o. (zespół przychodni we Wrocławiu), Q-Med sp. z o.o. (zespół przychodni w Oleśnicy, Bierutowie i Sycowie), CM Medyk sp. z o.o. (zespół przychodni we Wrocławiu).