EMC: zakup udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie

0
767


Zarząd EMC Instytut Medyczny SA zawarł 23 grudnia 2013 roku umowę przedwstępną dotyczącą zakupu udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie. Umowa została zawarta z powiatem lubińskim, który posiada 100 procent udziałów w spółce.

Zawarcie umowy jest efektem postępowania w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia opublikowanego w dniu 9 września 2013 roku przez zarząd powiatu lubińskiego. Cena za sprzedaż pakietu 51.730 udziałów w spółce RCZ została ustalona na poziomie 30.003.400 zł, czyli 580 zł za każdy z udziałów.

Kwota ta zostanie wpłacona w dwóch ratach: 20 mln zł w terminie do 30 grudnia 2013 roku oraz pozostała kwota – na dzień roboczy przed zawarciem umowy przyrzeczonej. Warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie przez EMC zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Według zawartej umowy EMC zobowiązał się do utrzymania dotychczasowej działalności placówki w okresie co najmniej 25 lat. Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie w prowadzi leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej, pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, ortopedii. Prowadzi także izbę przyjęć i Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz hospicjum, a także poradnie specjalistyczne. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2013 ma wartość 52 843 987,60 zł.