EMC: zmiany w umowach z NFZ

0
1026

EMC S.A. podpisał kolejne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dotyczą one usług medycznych świadczonych przez szpitale w Piasecznie, w Ząbkowicach i w Kowarach. Wartość kontraktu placówek zwiększyła się o 1,3 mln zł.

Umowa zawarta przez należący do EMC Szpital Św. Anny w Piasecznie dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oferowanej od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku podpisania umowy z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wartość kontraktu tej placówki wzrosła o 1 290 371 zł i wynosi obecnie 21 278 116,60 zł.

Aneks do umowy zawartej z Oddziałem Dolnośląskim NFZ dotyczy udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich. W wyniku podpisania aneksu zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 11 879 334 zł. Nastąpiło zwiększenie o 28 050 zł.

Aneks do umowy zawartej również z Dolnośląskim Oddziałem NFZ przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenie szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą). W wyniku podpisania aneksów zmianie uległa wartość największej umowy zawartej z tą placówką, która wynosi obecnie 8 825 343 zł (nastąpiło zwiększenie o 44 115 zł). Łączne zobowiązanie NFZ wobec należącego do EMC Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wynosi obecnie 15 822 475,44 zł.