EMC: zwiększenie kontraktu z NFZ we Wrocławiu

0
898

EMC Instytut Medyczny zwiększył kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia o prawie milion złotych. Nastąpiło to w wyniku podpisania aneksu do umowy zawartej z Dolnośląskim Oddziałem NFZ na usługi świadczone przez EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu.

Umowa dotyczy świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku podpisania aneksu zmianie uległa wartość największej umowy zawartej z NFZ, która wynosi obecnie 11 214 502 zł (nastąpiło jej zwiększenie o 999 960 zł). Wartość całego kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia przez EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i wynosi obecnie 14 021 118,60 zł.

W zakresie leczenia szpitalnego kontrakt finansuje hospitalizację w dziedzinie gastroenterologii, ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii i traumatologii, okulistyki, otolaryngologii a także program leczenie choroby Leśniewskiego Crohna. Ze środków NFZ finansowana jest także ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie gastroenterologii, dermatologii i wenerologii, onkologii, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, urologii. Kontrakt obejmuje także badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia) oraz badanie rezonansu magnetycznego (na ten cel jest przeznaczone 796 860 zł.