EMC: zwiększenie wartości kontraktów z NFZ

0
1026


EMC Instytut Medyczny S.A. otrzymał aneksy do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w placówkach prowadzonych we Wrocławiu, Kowarach i w Piasecznie. W wyniku podpisania aneksów zwiększyła się wartość kontraktów placówek z NFZ.

Kontrakt należący do EMC EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu zwiększył się o 31 748,50 zł i ma w roku 2012 wartość 14 489 832,60 zł. Aneks dotyczył udzielania świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych.

NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie zwiększył wartość usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ o 183 055,00 zł. Wartość wszystkich zobowiązania mazowieckiego oddziału NFZ wobec placówki wynosi w 2012 roku 24 299 111,40 zł. Zwiększona została wartość umowy dotyczącej leczenia szpitalnego.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach otrzymało aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącej opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Wartość całego kontraktu placówki z NFZ wynosi obecnie 16 786 675,74 zł (nastąpiło zwiększenie o 15 600,00 zł).

EMC prowadzi w sumie 8 szpitali i 16 przychodni w pięciu województwach. Oprócz placówek w Kowarach, Piasecznie i Wrocławiu są to: Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.