ENEL-MED: 160 pro. wzrostu zysku netto

0
927

Centrum Medyczne ENEL-MED. wypracowało po III kwartałach 2011 roku zysk netto na poziomie 3,1 mln zł, a więc aż o 161,6% więcej niż w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku 2010. Spółka osiągnęła w tym okresie także znaczny wzrost zysku brutto – o 128,7% – wypracowując 4,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży ENEL-MED wzrosły o 21,3% do wartości 122,6 mln zł.

Spółka, zgodnie z planem ogłoszonym w czasie IPO, podniosła także poziom marż. Sytuacja gospodarcza w Europie nie wpłynęła na działalność Centrum Medycznego ENEL-MED. Co więcej spółka może uznać okres od I do III kwartału tego roku za bardzo udany.

– Pierwsze III kwartały 2011 r. były dla Centrum Medycznego ENEL-MED kolejnym okresem dynamicznego rozwoju. Wypracowaliśmy istotny wzrost sprzedaży, w znacznej mierze wykorzystując istniejący już potencjał ENEL-MED. Przy obecnych zasobach możliwe jest dalsze podniesienie przychodów ze sprzedaży – co ważne – zachowując wysokie standardy jakościowe. Wysoka jakość świadczonych usług jest dla nas bardzo istotna. Przede wszystkim dzięki niej pozyskujemy systematycznie nowych klientów. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2011 r. podpisaliśmy 233 nowe umowy z klientami korporacyjnymi dotyczące opieki abonamentowej. Poprawiliśmy także znacząco zyskowność na wszystkich poziomach oraz rentowność prowadzonej działalności. – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED.

Wśród najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w ENEL-MED od stycznia do września 2011 r. znalazło się podpisanie umowy ramowej z PZU Pomoc na świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników i klientów spółki. Tym samym Centrum Medyczne ENEL-MED współpracuje już ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi, które oferują w Polsce ubezpieczenia zdrowotne. W lipcu tego roku spółka podpisała umowę z Sonoco Poland Packaging Services na świadczenie usług medycznych na terenie całego kraju dla pracowników firmy oraz na stworzenie gabinetu przyzakładowego w siedzibie firmy w Łodzi. Wartość tej umowy uzależniona jest od liczby osób objętych pakietem medycznym w danym miesiącu i może wynieść ok. 6,9 mln zł w ciągu 5 lat.

W kolejnym kwartale 2011 r. ENEL-MED planuje w dalszym ciągu pracować nad zwiększeniem sprzedaży oraz poprawą rentowności we wszystkich obszarach.