Enel-Med.: 7 mln zł kredytu inwestycyjnego

0
984

Centrum Medyczne Enel-Med podpisało umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 7 mln zł z Credit Agricole Bank Polska S.A. Spłata kredytu nastąpi do 5 listopada 2016 roku.

Oprocentowanie jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża. Podpisana umowa kredytu wpłynęła do Enel-Med. 8 listopada 2011.

– W raporcie bieżącym nr 20/2011, opublikowanym 23 sierpnia 2011 roku informowaliśmy o spłacie przed terminem 6,8 mln zł kredytu długoterminowego w HSBC Bank Polska S.A. Nowy kredyt inwestycyjny na kwotę 7,0 mln zł został zaciągnięty na lepszych warunkach, co przyczyni się do optymalizacji odsetkowej – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED.

Inwestycje prowadzone przez ENEL-MED. są finansowane z pieniędzy pozyskanych w ofercie publicznej, przeprowadzonej w związku z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych. Pozyskane środki zostają przeznaczane na prowadzone inwestycje.

Centrum Medyczne ENEL-MED. wypracowało po III kwartałach 2011 roku zysk netto na poziomie 3,1 mln zł, a więc aż o 161,6% więcej niż w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku 2010. Spółka osiągnęła w tym okresie także znaczny wzrost zysku brutto – o 128,7% – wypracowując 4,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży ENEL-MED wzrosły o 21,3% do wartości 122,6 mln zł. 14 czerwca 2011 spółka Enel-Med S.A. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.