Enel-Med: aneksy do umów z NFZ

0
895

Centrum Medyczne Enel-Med podpisało aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy dotyczą świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w szczególności obejmującej badania endoskopowe, badania rezonansu magnetycznego i badania tomografii komputerowej.

Po podpisaniu aneksów wartość umów zawartych pomiędzy spółką a Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie od 13 czerwca 2011 roku do 22 lutego 2012 roku wyniosła 12.843.348,60 zł netto i tym samym przekroczyła próg 10 procent kapitałów własnych spółki, czyli wartość 5.276 tys. zł. Kapitał własny spółki wynosił w dniu 30 września 2011 roku 52.760 tys. zł.

W tym okresie największa umowa miała wartość 3.219.183 zł netto i została zawarta z datą 3 lutego 2012 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim, a maksymalna wartość zobowiązań Oddziału Funduszu wobec spółki z tytułu realizacji umowy wynosi 1.609.677 zł w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku oraz 1.609.506,00 zł w okresie od 1 lipca. do 31 grudnia 2012 roku.

Pod koniec stycznia 2012 Enel-Med zawarł także kolejne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie opieki zdrowotnej w pracowniach diagnostycznych w Poznaniu, Koninie, Mielcu oraz Lublinie.

Enel-Med prowadzi oddziały i pracownie diagnostyczne – Oddział Diagnostyczny Centrum, Bielany i Zacisze w Warszawie, a także pracownie w Lublinie, Mielcu, Koninie, w Łomży, Gdańsku i Wołominie. Oferuje leczenie ambulatoryjne we własnych przychodniach zlokalizowanych w największych miastach Polski i placówkach współpracujących oraz szpitalne (w placówce na Zaciszu). Centrum oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnozę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.