Enel-Med: I kwartał 2013 okresem intensywnego wzrostu sprzedaży

0
822


W I kwartale 2013 roku Centrum Medyczne Enel-Med skupiło się działaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży oferowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży komercyjnej. W działaniach tych istotny nacisk został położony na sprzedaż usług szpitalnych.

W tym okresie przychody z tytułu operacji komercyjnych wzrosły o ponad 40 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012.

– Wzrost sprzedaży komercyjnej w szpitalu wynika z kilku czynników. Po pierwsze, lekarze chętnie podejmują z nami współpracę ze względu na nowoczesny, kompleksowo wyposażony szpital.  Pozyskaliśmy więc nowych doświadczonych lekarzy operatorów, w szczególności ortopedów i neurochirurgów, znanych w środowisku medycznym, ale również cieszących się dużym zaufaniem wśród pacjentów. Olbrzymie zaplecze ambulatoryjne i diagnostyczne (udzielamy rocznie ponad 1.300.000 konsultacji medycznych), którym dysponuje nasza firma, jest niezwykle ważne dla szpitala. Pacjenci naszych przychodni coraz częściej decydują się na zabiegi komercyjne również z powodu gorszej dostępności do operacji finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mniejsze wartości kontraktów skutkują dłuższymi kolejkami, a to skłania część pacjentów do decyzji o zapłacie za zabieg i wykonanie go w dogodnym dla siebie terminie – mówi Jacek Rozwadowski, Wiceprezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED.

Równolegle z działaniami ukierunkowanymi na sprzedaż komercyjną, spółka zawarła kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne w Szpitalu Centrum i Szpitalu Zacisze w Warszawie  oraz diagnostykę obrazową. Kontrakt z NFZ na świadczenia diagnostyczne realizowany jest w województwie mazowieckim (Oddział diagnostyczny Bielany i pracownia diagnostyczna Zacisze w Warszawie oraz pracownia w Wołominie). Dodatkowo, Enel-Med ubiega się o kontrakt dla pracowni w Gdańsku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2013 roku.

W pierwszym kwartale 2013 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 48,6 mln zł. Osiągnięty wynik to przede wszystkim wzrost o 13 procent w obszarze abonamentów, stanowiących 55-procentowy udział w strukturze przychodów, jak również 10-procentowy wzrost w obszarze diagnostyki.

Enel-Med  podjął szereg działań mających na celu optymalizację kosztów zarówno tych zmiennych, zależnych od wielkości sprzedaży, jak i kosztów stałych. Efekty podjętych prac są już widoczne i będą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe przyszłych kwartałów. Należy podkreślić, że wraz z jednoczesnym wzrostem przychodów i większą liczbą placówek medycznych, spółka utrzymała koszty na poziomie pierwszego kwartału 2012 roku, a EBITDA spółki jest ponad dwukrotnie większa niż w tym samym okresie 2012 roku (3,2 mln zł w stosunku do 1,5 mln zł w I kwartale 2012).

Jednocześnie, spółka pozyskała nowych klientów instytucjonalnych – w pierwszym kwartale podpisała 196 umów na opiekę medyczną w ramach abonamentu, w tym z kolejną spółką z Klastra LG i RUCH-em.

– Wzrost sprzedaży w obszarze abonamentów (13 procent w stosunku do roku ubiegłego) wskazuje na niesłabnące zainteresowanie firm abonamentami medycznymi, które nadal są optymalnym rozwiązaniem na rynku B2B. Dobrze układa się nam również współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi (wzrost obrotów o 7 procent w stosunku do ubiegłego roku), których klienci doceniają jakość świadczonych przez nas usług – dodaje Jacek Rozwadowski.

Potwierdzeniem jakości, zaufania i renomy jest przyznany Centrum Medycznemu Enel-Med tytuł Dobra Marka 2013 w kategorii Opieka medyczna dla Firm w IV edycji programu Dobra Marka (opartego na ogólnopolskim, niezależnym badaniu rynkowym pod patronatem Polskiej Akademii Nauk).

W kolejnych kwartałach 2013 roku spółka będzie przygotowywać się do ekspansji na rynku prywatnych usług medycznych, co może wiązać się pozyskaniem inwestora, czy emisją akcji.