Enel-Med: I półrocze 2012 okresem intensywnego rozwoju

0
867


I półrocze 2012 roku było dla Centrum Medycznego Enel-Med okresem intensywnego rozwoju. Spółka przyjęła pierwszych pacjentów do nowo otwartego szpitala w Warszawie. Koncentrowała się też na rozwoju trzech placówek uruchomionych w 2011 roku – przychodni wieloprofilowej wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku, Oddziału Diagnostycznego Centrum w Warszawie i pracowni diagnostycznej w Koninie.  

– W I półroczu tego roku, oprócz uruchomienia nowego szpitala przy al. Solidarności 128 w Warszawie, koncentrowaliśmy się także na rozwoju działalności trzech nowych placówek, które otworzyliśmy w 2011 roku. Ponadto, w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2012 roku podpisaliśmy 150 nowych umów z klientami korporacyjnymi, a wielu z naszych dotychczasowych klientów przedłużyło z nami współpracę, bądź rozszerzyło jej zakres. Na osiągnięte w I półroczu 2012 roku wyniki finansowe wpływ miały właśnie wspomniane inwestycje. Przede wszystkim wzrosły koszty stałe związane z uruchomieniem nowych placówek, jak czynsze, amortyzacja i wynagrodzenie nowo zatrudnionego personelu administracyjnego – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

– Drugim istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik finansowy było podpisanie z dużym opóźnieniem kontraktu na usługi szpitalne z mazowieckim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Spowodowało to spadek sprzedaży w tym fragmencie działalności Enel-Med, jednak nadal jest on naszym najbardziej zyskownym obszarem. Cieszymy się także z rozwijającej się współpracy z placówkami publicznymi. Podpisaliśmy umowy o współpracy z Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce, Szpitalem im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz ze Szpitalem Wolskim im. Anny Gostynińskiej w Warszawie. Na przełomie 2011 i 2012 roku koncentrowaliśmy się na rozwoju sieci medycznej, łącznie wydaliśmy ok. 52 mln zł na inwestycje, między innymi dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej. Teraz skupimy się na intensywnych działaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży, dzięki którym chcemy poprawić nasze wyniki finansowe. To jest nasz główny cel założony na II połowę tego roku oraz na rok 2013– dodaje Adam Rozwadowski.

W II półroczu 2012 roku Centrum Medyczne Enel-Med. będzie m.in. rozwijać kanał Fee For Service (płatność za wykonaną usługę). Spółka przewiduje wprowadzenie do swojej oferty nowych produktów w tym obszarze.