Enel-Med: kolejna umowa ze spółką Klastra LG

0
845


Centrum Medyczne Enel-Med podpisało umowę z kolejną spółką z Klastra LG: LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych dla pracowników spółki oraz ich rodzin.

Usługi będą świadczone w Przychodni Przyzakładowej LG Display Poland prowadzonej przez Centrum Medyczne Enel-Med, a także w ośrodkach Centrum Medycznego Enel-Med oraz w innych ośrodkach medycznych współpracujących ze spółką.

Umowa została zawarta na dwa lata, od 4 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Wartość umowy uzależniona jest od liczby osób objętych pakietem w danym miesiącu i wynieść może około 1 440 000 zł w całym okresie obowiązywania umowy.

Jest to kolejna umowa podpisana przez Enel-Med ze spółkami Klastra LG. W połowie grudnia 2012 roku Centrum podpisało umowy ze spółkami: LG Display Poland Sp. z o.o. , LG Innotek Sp. z o.o. , Dongseo Display Poland Sp. z o.o. oraz LG Chem Poland  Sp. z o.o. Kontrakty te również dotyczyły świadczenia usług medycznych dla pracowników spółek oraz ich rodzin.

Enel-Med otwiera również kolejną placówkę medyczną w województwie dolnośląskim, zlokalizowaną w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice Podgórne, Podstrefie Wrocław – Kobierzyce. Z nowo powstałej placówki korzystać będą zarówno pracownicy spółek Klastra LG wraz z rodzinami, jak i pacjenci komercyjni.