Enel-Med.: kolejne umowy z NFZ na diagnostykę

0
1011

Centrum Medyczne Enel-Med zawarło kolejne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie opieki zdrowotnej w pracowniach diagnostycznych w Poznaniu, Koninie oraz Mielcu. Pracownie te wchodzą w skład 10 placówek diagnostycznych, prowadzonych przez Centrum Medyczne Enel-Med.

Pierwsza umowa dotyczy świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – badania tomografii komputerowej w pracowni diagnostycznej w Poznaniu oraz na badania rezonansu magnetycznego w pracowni diagnostycznej w Koninie. Umowa została zawarta na okres pięciu lat, a jej wartość w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku może wynieść ponad 1,3 mln zł.

Enel-Med podpisał też aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie, który dotyczy świadczenia opieki zdrowotnej w pracowni diagnostycznej w Mielcu (badania rezonansu magnetycznego). Zawarty aneks zwiększa wartość zawartej wcześniej umowy do kwoty ponad 1 mln zł (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku). Zawarcie aneksu rozpoczyna piąty rok współpracy Enel-Med z Odziałem NFZ w Rzeszowie na świadczenie usług w zakresie rezonansu magnetycznego w Mielcu.