Enel-Med: kontynuacja wzrostu przychodów

0
771


Trzeci kwartał 2017 roku dla Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med był okresem kontynuacji wzrostu przychodów. Przychody Grupy skumulowane na koniec trzeciego kwartału 2017 roku wyniosły 237,2 mln zł, czyli o 17,4 procenta więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Przychody jednostki dominującej – Centrum Medyczne Enel-Med S.A. stanowią 98,9 procenta przychodów całej Grupy Kapitałowej.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku jednostka dominująca osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 234,6 mln zł, czyli o 17 procent więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Centrum Medyczne Enel-Med odnotowało między innymi 16-procentowy wzrost przychodów w zakresie abonamentów, które stanowiły 65 procent struktury przychodów, a także 21–procentowy wzrost przychodów z usług komercyjnych.
Realizując strategię rozwoju poprzez akwizycje spółka 1 sierpnia 2017 przejęła trzy podmioty medyczne znajdujące się na terenie Warszawy. W wyniku tych transakcji częścią Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med stały się: Enel-Med. sp. z o.o., spółka prowadząca wieloprofilową placówkę medyczną, Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna Rehabilitacja sp.k. oraz Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna Villa Clinic sp.k., czyli spółka prowadząca placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

15 sierpnia 2017 roku Centrum Medyczne Enel-Med S.A. uruchomiło nową wieloprofilową placówkę w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem, a 15 września 2017 roku – nową placówkę w Galerii Północnej na Białołęce w Warszawie.

W okresie tym prowadzone były także prace nad uruchomieniem kolejnych placówek, czyli  Oddziału Sochaczew oraz kolejnej placówki wieloprofilowej we Wrocławiu przy ulicy Szczytnickiej.

Enel-Med świadczy usługi medyczne w 1600 placówkach, w tym w 37 placówkach Grupy Enel-Med, w skład których wchodzą zarówno przychodnie wieloprofilowe, dwa szpitale w Warszawie, trzy kliniki medycyny sportowej Enel Sport, klinika medycyny estetycznej Estell oraz przychodnie przyzakładowe.