Enel-Med na liście „Rekinów biznesu”

0
895


Centrum Medyczne Enel-Med, jako jedyna firma z branży medycznej, znalazło się na liście „Rekinów biznesu” miesięcznika Kapitałowego. Według autorów zestawienia, tytuł „Rekina biznesu” to przede wszystkim wyróżnienie dla spółki za dotychczasowe osiągnięcia finansowe, zarządcze czy w zakresie praktyk CSR.

W ten sposób wyróżniane są spółki, które „mimo kryzysowego otoczenia w kraju potrafiły wybić się ponad przeciętność, zaskoczyć pozytywnymi wynikami finansowymi, udowodnić, że nawet spowolnienie gospodarcze nie jest przeszkodą, by z sukcesem realizować strategię rozwoju”.

„Rekiny biznesu” zostały wytypowane przez szerokie grono ekspertów: analityków, domy maklerskie, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Są to spółki, które w 2013 roku wyróżniły się na tle rynku, danej branży lub sektora. Istotnym kryterium oceny była również kondycja firmy na giełdzie, obliczone wskaźniki finansowe oraz komunikacja z inwestorami.

Enel-Med S.A. zadebiutował na GWP w roku 2011. W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 147,5 mln zł, co stanowi 10-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.