Enel-Med: nowy klient korporacyjny

0
960

Centrum Medyczne Enel-Med pozyskało nowego klienta korporacyjnego. Pod koniec listopada 2011 spółka podpisała dwie umowy na świadczenie usług medycznych z firmami: Bosch Rexroth oraz Robert Bosch. Umowy dotyczą świadczenia usług medycznych dla pracowników obydwu firm i ich rodzin.

Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. Wartość umów uzależniona jest od liczby osób objętych opieką medyczną w danym miesiącu i wynieść może ok. 3 mln zł w okresie pięciu lat.

Cieszy mnie dynamika z jaką rozwija się Enel-Med. Bosch to kolejna firma, która doceniła jakość naszych usług, zaufała nam i powierzyła zdrowie swoich pracowników. 2011 rok dobiega końca i możemy już potwierdzić, że był to kolejny bardzo dobry dla nas okres – ponad 200 nowych umów abonamentowych, ponad 160% wzrostu zysku netto i ponad 20% wzrostu przychodów ze sprzedaży. Kolejny rok zapowiada się równie obiecująco – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu ENEL-MED.

Usługi będą świadczone w oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED oraz w placówkach partnerskich na terenie całego kraju.

Centrum Enel-Med. posiada w ofercie produkty zarówno dla klientów korporacyjnych – system abonamentowej opieki medycznej dla firm Enel-Care, jak i klientów indywidualnych – program komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych medi-care, który realizowany jest wspólnie z InterRisk S.A., Vienna Insurance Group oraz innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. W Enel-Med obecnie pracuje ponad 1.650 osób, w tym ok. 805 lekarzy i ok. 424 pracowników personelu medycznego nielekarskiego. 95% kadry medycznej posiada II stopień specjalizacji. Z usług ENEL-MED korzysta ponad 300 tys. pacjentów. W ramach programu Enel-Care, Centrum obsługuje ponad 1.000 klientów abonamentowych.