Enel-Med.: odwołanie prognozy dotyczącej zysku netto

0
867

Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med utrzymuje uzyskanie prognozowanych przychodów na poziomie 204 mln zł w 2012 roku oraz 249 mln zł w 2013, opublikowanych w prospekcie emisyjnym. Jednocześnie zarząd spółki odwołuje prognozy EBIDTA, EBIT oraz zysku netto na te lata.

Decyzja ta jest uzasadniana tym, że rynek prywatnych usług medycznych znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. W tej sytuacji dla budowania długoterminowej wartości spółki istotne są dalsze inwestycje, które pozwolą na utrzymanie tempa wzrostu przychodów spółki powyżej średniego tempa wzrostu całego rynku. Jak podaje spółka w komunikacie, ponoszenie wydatków na taki rozwój będzie się wiązało ze średnim lub długim okresem zwrotu z inwestycji, charakterystycznym dla wszystkich podobnych inwestycji w branży ochrony zdrowia.

W obszarze świadczeń abonamentowych konkurencyjny rynek wymaga od spółki elastyczności cenowej, co także wpływa na osiągane wyniki finansowe. Zarząd spółki prowadzi działania zwiększające elastyczność kosztową w zakresie świadczenia usług na rzecz pacjentów abonamentowych. Polegają one przede wszystkim na zwiększaniu współczynnika zapełnienia przychodni. Choć widoczny jest istotny postęp w tym zakresie, zwłaszcza w przychodniach zlokalizowanych poza Warszawą, to fakt otwarcia czterech jednostek na przełomie 2011 i 2012 roku (Oddział diagnostyczny Centrum, zlokalizowany w Warszawie, spełniający rolę również przychodni oraz przychodnia wieloprofilowa w Gdańsku, wraz z pracownią diagnostyczną) będzie wpływał na wyniki finansowe najbliższego okresu, w którym ponoszone są już pełne koszty tych jednostek przy stopniowym zapełnianiu ich potencjału.