Enel-Med: poprawa wyników finansowych I półroczu 2013 roku

Autor:
30 sierpnia 2013

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w pierwszym półroczu 2013 roku Enel-Med osiągnął przychody na poziomie 97,7 mln zł, co stanowi wzrost o 10 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Osiągnięty wynik to przede wszystkim 12-procentowy wzrost w obszarze abonamentów, które stanowią 79 procent w strukturze przychodów.

W obszarze diagnostyki obrazowej spółka odnotowała 12-procentowy wzrost, a przychody z tytułu operacji komercyjnych wzrosły aż o 65 procent, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Po okresie wzmożonych inwestycji, na przełomie 2011 i 2012 roku, w którym nastąpiło otwarcie Szpitala i Oddziału diagnostycznego Centrum w Warszawie, przychodni wieloprofilowej wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku oraz pracowni w Koninie, w pierwszym półroczu 2013 roku, Enel-Med skupił się na działaniach mających na celu poprawę wyniku finansowego oraz zwiększenie sprzedaży oferowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży komercyjnej we wszystkich pionach biznesowych.

- ,Wzrost sprzedaży komercyjnych usług szpitalnych wynika z kilku czynników. Doświadczeni lekarze operatorzy, znani w środowisku medycznym i cieszący się dużym zaufaniem wśród pacjentów, chętnie podejmują z nami współpracę ze względu na nowoczesny, kompleksowo wyposażony szpital. Równie istotne jest też rozbudowane zaplecze ambulatoryjne i diagnostyczne, z którymi związane jest 1.300.000 konsultacji medycznych rocznie. Pacjenci naszych centrów medycznych coraz częściej decydują się na zabiegi komercyjne z powodu gorszej dostępności do operacji finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dłuższe kolejki na zabiegi skłaniają część pacjentów do decyzji o samodzielnym sfinansowaniu zabiegu/operacji i wykonaniu go w najbardziej dogodnym dla siebie terminie i miejscu” - mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Równolegle z działaniami zmierzającymi do wzrostu sprzedaży, Enel-Med w prezentowanym okresie podjął szereg działań oszczędnościowych, mających na celu optymalizację kosztów zarówno zmiennych, zależnych od wielkości sprzedaży, jak i kosztów stałych. Podjęte działania przyczyniły się do znacznej poprawy wyniku finansowego spółki. Należy przy tym podkreślić, że wraz z jednoczesnym wzrostem przychodów i większą liczbą placówek medycznych, spółka utrzymała koszty na poziomie pierwszego półrocza ub.r., a EBITDA spółki jest ponad trzykrotnie większa niż w tym samym okresie 2012 roku (7,2 mln zł w stosunku do 2,0 mln w pierwszym półroczu 2012 r.).

Pierwsze półrocze 2013 roku zaowocowało pozyskaniem nowych umów z klientami instytucjonalnymi, jak również przedłużeniem i rozszerzeniem umów z obecnymi klientami. Enel-Med zawarł umowy z trzema spółkami z Grupy PGE, Narodowym Bankiem Polskim, Raiffeisen Bank Polska czy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń. Do grona istotnych klientów dołączyła także  kolejna  spółka z Klastra LG: LG Electronics Wrocław, spółka RUCH.

- Wzrastająca liczba klientów spółki świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu firm abonamentami medycznymi. Ponadto wielu klientów zadowolonych z wysokiej jakości świadczonych usług, szerokiej oferty medycznej, kompleksowości, decyduje się przedłużyć z nami umowę, czy rozszerzyć jej zakres. Chciałbym również nadmienić, że w ostatnim półroczu z przyjemnością obserwuję wzrost sprzedaży naszego specjalistycznego programu ,,24h dla zdrowia”, który jest dedykowany kadrze zarządzającej, menedżerom oraz właścicielom firm prywatnych. Zaletą programu jest możliwość przeprowadzenia kompleksowych badań w ciągu jednego dnia – dodaje Adam Rozwadowski.

Obok działań ukierunkowanych na sprzedaż usług medycznych i utrzymania dyscypliny kosztowej, spółka zawarła kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia szpitalne oraz diagnostykę obrazową. Kontrakt z NFZ na świadczenia diagnostyczne realizowany jest w województwie mazowieckim (Oddział diagnostyczny Bielany i pracownia diagnostyczna Zacisze w Warszawie oraz pracownia w Wołominie), natomiast leczenie szpitalne w zakresie neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii, okulistyki oraz chirurgii naczyniowej realizowane będzie w dwóch szpitalach Centrum Medycznego Enel-Med.,  zlokalizowanych w Warszawie: Szpitalu Centrum (neurochirurgia i ortopedia) oraz Szpitalu Zacisze (pozostałe specjalności). Ponadto spółka zawarła umowę z NFZ na badania rezonansu magnetycznego w pracowni diagnostycznej w Gdańsku, najmłodszej pracowni diagnostycznej spółki. Pozyskany kontrakt przyczyni się do poprawy wykorzystania pracowni od trzeciego kwartału 2013 roku.

Potwierdzeniem jakości, zaufania i renomy jest przyznany Centrum Medycznemu Enel-Med tytuł Dobra Marka 2013 w kategorii Opieka medyczna dla Firm w IV edycji programu Dobra Marka (opartego na ogólnopolskim, niezależnym badaniu rynkowym pod patronatem Polskiej Akademii Nauk).

W kolejnych kwartałach 2013 roku Enel-Med zamierza kontynuować działania mające na celu zwiększenie sprzedaży we wszystkich pionach biznesowych. Ponadto spółka przewiduje podjęcie kolejnych działań zmierzających do optymalizacji procesów, które powinny skutkować dalszym obniżeniem kosztów funkcjonowania Centrum Medycznego, jednak bez straty dla wysokiej jakości usług, co w dalszym ciągu jest dla spółki priorytetem.

W pierwszym kwartale 2014 roku spółka uruchomi nową przychodnię wieloprofilową w Warszawie, zlokalizowaną w Centrum Handlowym Promenada. Będzie to najnowocześniejsza placówka Enel-Med, oferująca szeroki zakres usług, od konsultacji medycznych, usług stomatologicznych, po rehabilitację na najwyższym poziomie. 


 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w pierwszym półroczu 2013 roku Enel-Med osiągnął przychody na poziomie 97,7 mln zł, co stanowi wzrost o 10 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Osiągnięty wynik to przede wszystkim 12-procentowy wzrost w obszarze abonamentów, które stanowią 79 procent w strukturze przychodów.

W obszarze diagnostyki obrazowej spółka odnotowała 12-procentowy wzrost, a przychody z tytułu operacji komercyjnych wzrosły aż o 65 procent, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Po okresie wzmożonych inwestycji, na przełomie 2011 i 2012 roku, w którym nastąpiło otwarcie Szpitala i Oddziału diagnostycznego Centrum w Warszawie, przychodni wieloprofilowej wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku oraz pracowni w Koninie, w pierwszym półroczu 2013 roku, Enel-Med skupił się na działaniach mających na celu poprawę wyniku finansowego oraz zwiększenie sprzedaży oferowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży komercyjnej we wszystkich pionach biznesowych.

– ,Wzrost sprzedaży komercyjnych usług szpitalnych wynika z kilku czynników. Doświadczeni lekarze operatorzy, znani w środowisku medycznym i cieszący się dużym zaufaniem wśród pacjentów, chętnie podejmują z nami współpracę ze względu na nowoczesny, kompleksowo wyposażony szpital. Równie istotne jest też rozbudowane zaplecze ambulatoryjne i diagnostyczne, z którymi związane jest 1.300.000 konsultacji medycznych rocznie. Pacjenci naszych centrów medycznych coraz częściej decydują się na zabiegi komercyjne z powodu gorszej dostępności do operacji finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dłuższe kolejki na zabiegi skłaniają część pacjentów do decyzji o samodzielnym sfinansowaniu zabiegu/operacji i wykonaniu go w najbardziej dogodnym dla siebie terminie i miejscu” – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Równolegle z działaniami zmierzającymi do wzrostu sprzedaży, Enel-Med w prezentowanym okresie podjął szereg działań oszczędnościowych, mających na celu optymalizację kosztów zarówno zmiennych, zależnych od wielkości sprzedaży, jak i kosztów stałych. Podjęte działania przyczyniły się do znacznej poprawy wyniku finansowego spółki. Należy przy tym podkreślić, że wraz z jednoczesnym wzrostem przychodów i większą liczbą placówek medycznych, spółka utrzymała koszty na poziomie pierwszego półrocza ub.r., a EBITDA spółki jest ponad trzykrotnie większa niż w tym samym okresie 2012 roku (7,2 mln zł w stosunku do 2,0 mln w pierwszym półroczu 2012 r.).

Pierwsze półrocze 2013 roku zaowocowało pozyskaniem nowych umów z klientami instytucjonalnymi, jak również przedłużeniem i rozszerzeniem umów z obecnymi klientami. Enel-Med zawarł umowy z trzema spółkami z Grupy PGE, Narodowym Bankiem Polskim, Raiffeisen Bank Polska czy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń. Do grona istotnych klientów dołączyła także  kolejna  spółka z Klastra LG: LG Electronics Wrocław, spółka RUCH.

– Wzrastająca liczba klientów spółki świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu firm abonamentami medycznymi. Ponadto wielu klientów zadowolonych z wysokiej jakości świadczonych usług, szerokiej oferty medycznej, kompleksowości, decyduje się przedłużyć z nami umowę, czy rozszerzyć jej zakres. Chciałbym również nadmienić, że w ostatnim półroczu z przyjemnością obserwuję wzrost sprzedaży naszego specjalistycznego programu ,,24h dla zdrowia”, który jest dedykowany kadrze zarządzającej, menedżerom oraz właścicielom firm prywatnych. Zaletą programu jest możliwość przeprowadzenia kompleksowych badań w ciągu jednego dnia – dodaje Adam Rozwadowski.

Obok działań ukierunkowanych na sprzedaż usług medycznych i utrzymania dyscypliny kosztowej, spółka zawarła kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia szpitalne oraz diagnostykę obrazową. Kontrakt z NFZ na świadczenia diagnostyczne realizowany jest w województwie mazowieckim (Oddział diagnostyczny Bielany i pracownia diagnostyczna Zacisze w Warszawie oraz pracownia w Wołominie), natomiast leczenie szpitalne w zakresie neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii, okulistyki oraz chirurgii naczyniowej realizowane będzie w dwóch szpitalach Centrum Medycznego Enel-Med.,  zlokalizowanych w Warszawie: Szpitalu Centrum (neurochirurgia i ortopedia) oraz Szpitalu Zacisze (pozostałe specjalności). Ponadto spółka zawarła umowę z NFZ na badania rezonansu magnetycznego w pracowni diagnostycznej w Gdańsku, najmłodszej pracowni diagnostycznej spółki. Pozyskany kontrakt przyczyni się do poprawy wykorzystania pracowni od trzeciego kwartału 2013 roku.

Potwierdzeniem jakości, zaufania i renomy jest przyznany Centrum Medycznemu Enel-Med tytuł Dobra Marka 2013 w kategorii Opieka medyczna dla Firm w IV edycji programu Dobra Marka (opartego na ogólnopolskim, niezależnym badaniu rynkowym pod patronatem Polskiej Akademii Nauk).

W kolejnych kwartałach 2013 roku Enel-Med zamierza kontynuować działania mające na celu zwiększenie sprzedaży we wszystkich pionach biznesowych. Ponadto spółka przewiduje podjęcie kolejnych działań zmierzających do optymalizacji procesów, które powinny skutkować dalszym obniżeniem kosztów funkcjonowania Centrum Medycznego, jednak bez straty dla wysokiej jakości usług, co w dalszym ciągu jest dla spółki priorytetem.

W pierwszym kwartale 2014 roku spółka uruchomi nową przychodnię wieloprofilową w Warszawie, zlokalizowaną w Centrum Handlowym Promenada. Będzie to najnowocześniejsza placówka Enel-Med, oferująca szeroki zakres usług, od konsultacji medycznych, usług stomatologicznych, po rehabilitację na najwyższym poziomie. 


 

Inne artykuły

Pracodawcy RP wręczyli Jubileuszowe Wektory 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.01.2022

15 stycznia 2022 po raz 20. wręczone zostały nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Medal Pro Masovia otrzymał z rąk marszałka województwa organizator wydarzenia. Partnerem medycznym uroczystości była Grupa Lux Med, a jednym z partnerów – Laboratoria Medyczne Diagnostyka.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawiciela rynku medycznego.

Wyróżnienie otrzymał Piotr Sójka, współwłaściciel firmy MIRAI Clinic sp. za stworzenie unikalnego, nowoczesnego centrum ortopedycznego przy zachowaniu najwyższej troski o zabytkową wartość budowli i potrzeby lokalnej społeczności.

MIRAI Clinic prowadzi placówki w Otwocku oraz w Warszawie – w dzielnicach Wola i Mokotów.

Czytaj także: Sport-Klinika organizatorem sympozjum ortopedycznego>>>

Pozostali wyróżnieni Wektorami 2021 to: Andrzej Wasilewski, akcjonariusz MAK Investments S.A.,  Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu Nowel Sp. z o.o., Michael Schulz, regional manager H&M Hennes & Mauritz logistics sp z o.o., Jan Rejs, właściciel i założyciel Rejs Sp. z o.o. w Rypinie oraz spółka Polenergia S.A.

Nagrodę Super Wektora otrzymał Rafał Brzoska, prezes InPost Sp. z o.o.

Wektory to coroczne nagrody przyznawane od 2002 roku przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Są prestiżowym wyróżnieniem dla tych, którzy wskazują nowatorskie rozwiązania dla polskiej gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego.

Przeczytaj teraz

Alab realizuje pilotaż badania molekularnego HPV-DNA

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Alab Plus wspólnie z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach został wybrany, w wyniku postępowania konkursowego, do realizacji pilotażu zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV-HR) jako nowego testu przesiewowego w profilaktyce raka szyjki macicy w Polsce.

Celem pilotażu jest ocena i porównanie skuteczności testu w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego oraz badania cytologicznego w wykrywaniu zmian przedrakowych i raka szyjki macicy.

Grupa Alab na potrzeby pilotażu będzie wykonywać badania cytologiczne, badania w kierunku oznaczenia DNA HPV-HR oraz badania histopatologiczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS>>>

-Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak prestiżowym projekcie i wierzymy, że nasz udział przyczyni się do wypracowania optymalnej strategii, która w przyszłości pozwoli na znaczące ograniczenie zachorowalności kobiet na raka szyjki macicy i wypracowanie efektywnej profilaktyki dla każdej Polki – mówi Magdalena Popławska-Barlik, koordynator pilotażu w Alab Plus.

W całym kraju podejmowane są akcje profilaktyczne i edukacyjne, aby zapobiec wysokiej śmiertelności z powodu raka szyjki macicy. Inicjatywa bezpłatnych przesiewowych badań w ramach pilotażu dotyczy kobiet w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały wykonanego badania cytologicznego.

Grupa Alab to ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagnostycznych. Jest częścią europejskiej sieci placówek skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu. Posiada 80 laboratoriów oraz ponad 400 punktów pobrań na terenie całego kraju.

Czytaj także: Alab rozwija sieć placówek >>>

Przeczytaj teraz

Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Przychodnia Żagiel-Med, działająca przy ulicy Onyksowej 2 w Lublinie, otworzyła nową poradnię, w której konsultacji udziela specjalista w zakresie chorób płuc dzieci. Konsultacje oferowane w poradni są komercyjne.

Przychodnia Żagiel-Med przy ulicy Onyksowej działa od września 2021 roku. Zajmuje pomieszczenia o powierzchni 600 mkw.

Przeniosły się tutaj poradnie wcześniej funkcjonujące w przychodniach Żagiel Med przy ulicy Zana i Onyksowej 12, które zajmują obecnie lepiej wyposażone i nowocześniejsze gabinety. W nowej siedzibie możliwe jest także rozszerzenie zakresu oferowanych usług.

Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne. Można tutaj wykonać badanie USG oraz skorzystać z szerokiego zakresu świadczeń stomatologicznych, zarówno w ramach NFZ jak i komercyjnie.

Żagiel Med prowadzi w Lublinie także szpital przy ulicy Tetmajera 21, który działa we własnym 5-kondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni 3,3 tys. mkw. Szpital posiada 36 łóżek dla pacjentów i dwie sale operacyjne, funkcjonuje w formule otwartej, bez wyodrębnionych fizycznie oddziałów. Wykonywane są tutaj zabiegi w zakresie chirurgii bariatrycznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, ortopedii, ginekologii, otolaryngologii, urologii, neurologii, neurochirurgii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Czytaj także: Żagiel Med: największa prywatna inwestycja w zdrowie na Lubelszczyźnie >>>

W budynku zlokalizowana jest również WSPR z trzema karetkami wyjazdowymi oraz własna centralna sterylizatornia świadcząca usługi na rzecz szpitala oraz dla około 20 zewnętrznych jednostek medycznych, w tym dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Straży Pożarnej czy Policji. Przy szpitalu działa przychodnia.

Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej Żagiel.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Ogrodowa rozszerza ofertę badań

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Ogrodowa ze Skierniewic rozszerzyło ofertę świadczeń o specjalistyczną diagnostykę dla najmłodszych pacjentów, czyli USG dzieci oraz USG przezciemiączkowe. Badania są komercyjne.

Pracownia diagnostyki obrazowej w Centrum Medycznym Ogrodowa oferuje także wykonywanie badań USG jamy brzusznej, węzłów chłonnych, piersi, tarczycy, narządu ruchu, echo serca (także u dzieci i noworodków) oraz badanie USG doppler.

Centrum Medyczne Ogrodowa oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W ofercie placówki są świadczenia w zakresie stomatologii, medycyny estetycznej a także diagnostyka laboratoryjna. Prowadzone są badania kliniczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Centrum Ogrodowa działa od 2013 roku. Zlokalizowane jest w centrum miasta przy ulicy Ogrodowej 21/23 w budynku o powierzchni około 11000 mkw (część medyczna zajmuje około 900 mkw).  W budynku działa też apteka.

Właścicielem placówki jest lekarz Grzegorz Kania, prowadzący także sieć przychodni zlokalizowanych w sąsiednich miejscowościach – w Makowie, Bolimowie, Łowiczu oraz drugą placówkę w Skierniewicach – na osiedlu Zadębie.

Przeczytaj teraz

Chorzów: Severux współpracuje ze szpitalem klinicznym

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Severux z Chorzowa rozpoczęło współprace z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu w zakresie realizacji projektu, którego celem jest poprawa wyleczalności raka płuca w mikroregionie śląskim.

Jest to projekt dofinansowany ze środków unijnych, a jego realizacja potrwa do 30 listopada 2023 roku.

W ramach projektu wykonywane są badania obrazowe płuc za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.

Celem programu jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej nowotworów płuc oraz poprawa ich wykrywalności na wczesnym etapie. Organizatorzy kampanii działają na rzecz zwiększenia dostępności niskodawkowej tomografii komputerowej dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Centrum Medyczne Severux powstało w roku 2019. Oferuje świadczenia w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz konsultacje specjalistyczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Główną specjalizacją centrum jest diagnostyka obrazowa, szczególnie badania układu mięśniowo-szkieletowego.

Działa tutaj pracownia USG, przyjmują specjaliście w zakresie reumatologii, endokrynologii, kardiologii, dermatologii, ginekologii, ortopedii. Można skorzystać z porad dietetyka, z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz w zakresie medycyny estetycznej, a także ze świadczeń medycyny sportowej.

W centrum wykonywane są badania ultrasonograficzne, a w ramach współpracy z innymi placówkami (takimi jak sieć pracowni firmy Tomma) specjaliści z Centrum Severux oceniają i opisują badania obrazowe – RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Severux mieści się przy ulicy Katowickiej 157, na parterze nowo wybudowanego budynku.

Placówkę prowadzi Severux sp. z p.o., jej wspólnikami są – Jarosław Maczuch, Jarosław Skupiński, i Wojciech Wawrzynek, lekarze radiolodzy oraz Wojciech Maczuch, którzy tworzą również zarząd spółki.

Przeczytaj teraz

Kraków: nowa poradnia w CM Prokocim

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Prokocim z Krakowa uruchomiło na początku stycznia 2022 roku nową poradnię, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W poradni przyjmują lekarze rodzinni oraz lekarz pediatra.

Centrum Medyczne Prokocim otwarte została na początku roku 2020. Działa przy ulicy Dygasińskiego 2d, w nowym budynku, w którym zlokalizowane są także inne placówki medyczne.

Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz drobne zabiegi.

Czytaj także: Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med >>>

W placówce działają między innymi poradnie – flebologiczna, immunologiczna, ginekologiczna, gastrologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, psychologiczna czy chirurgii plastycznej,

Wśród dostępnych procedur są między innymi biopsje, zabiegi w zakresie urologii, chirurgii czy dermatologii. W ramach diagnostyki wykonywane są badania USG, EKG i rektoskopia.

Centrum Medyczne Prokocim zatrudnia lekarzy na co dzień pracujących między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla, czy Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Przeczytaj teraz