Enel-Med: poprawa wyników finansowych I półroczu 2013 roku

0
886

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w pierwszym półroczu 2013 roku Enel-Med osiągnął przychody na poziomie 97,7 mln zł, co stanowi wzrost o 10 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Osiągnięty wynik to przede wszystkim 12-procentowy wzrost w obszarze abonamentów, które stanowią 79 procent w strukturze przychodów.

W obszarze diagnostyki obrazowej spółka odnotowała 12-procentowy wzrost, a przychody z tytułu operacji komercyjnych wzrosły aż o 65 procent, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Po okresie wzmożonych inwestycji, na przełomie 2011 i 2012 roku, w którym nastąpiło otwarcie Szpitala i Oddziału diagnostycznego Centrum w Warszawie, przychodni wieloprofilowej wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku oraz pracowni w Koninie, w pierwszym półroczu 2013 roku, Enel-Med skupił się na działaniach mających na celu poprawę wyniku finansowego oraz zwiększenie sprzedaży oferowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży komercyjnej we wszystkich pionach biznesowych.

– ,Wzrost sprzedaży komercyjnych usług szpitalnych wynika z kilku czynników. Doświadczeni lekarze operatorzy, znani w środowisku medycznym i cieszący się dużym zaufaniem wśród pacjentów, chętnie podejmują z nami współpracę ze względu na nowoczesny, kompleksowo wyposażony szpital. Równie istotne jest też rozbudowane zaplecze ambulatoryjne i diagnostyczne, z którymi związane jest 1.300.000 konsultacji medycznych rocznie. Pacjenci naszych centrów medycznych coraz częściej decydują się na zabiegi komercyjne z powodu gorszej dostępności do operacji finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dłuższe kolejki na zabiegi skłaniają część pacjentów do decyzji o samodzielnym sfinansowaniu zabiegu/operacji i wykonaniu go w najbardziej dogodnym dla siebie terminie i miejscu” – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Równolegle z działaniami zmierzającymi do wzrostu sprzedaży, Enel-Med w prezentowanym okresie podjął szereg działań oszczędnościowych, mających na celu optymalizację kosztów zarówno zmiennych, zależnych od wielkości sprzedaży, jak i kosztów stałych. Podjęte działania przyczyniły się do znacznej poprawy wyniku finansowego spółki. Należy przy tym podkreślić, że wraz z jednoczesnym wzrostem przychodów i większą liczbą placówek medycznych, spółka utrzymała koszty na poziomie pierwszego półrocza ub.r., a EBITDA spółki jest ponad trzykrotnie większa niż w tym samym okresie 2012 roku (7,2 mln zł w stosunku do 2,0 mln w pierwszym półroczu 2012 r.).

Pierwsze półrocze 2013 roku zaowocowało pozyskaniem nowych umów z klientami instytucjonalnymi, jak również przedłużeniem i rozszerzeniem umów z obecnymi klientami. Enel-Med zawarł umowy z trzema spółkami z Grupy PGE, Narodowym Bankiem Polskim, Raiffeisen Bank Polska czy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń. Do grona istotnych klientów dołączyła także  kolejna  spółka z Klastra LG: LG Electronics Wrocław, spółka RUCH.

– Wzrastająca liczba klientów spółki świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu firm abonamentami medycznymi. Ponadto wielu klientów zadowolonych z wysokiej jakości świadczonych usług, szerokiej oferty medycznej, kompleksowości, decyduje się przedłużyć z nami umowę, czy rozszerzyć jej zakres. Chciałbym również nadmienić, że w ostatnim półroczu z przyjemnością obserwuję wzrost sprzedaży naszego specjalistycznego programu ,,24h dla zdrowia”, który jest dedykowany kadrze zarządzającej, menedżerom oraz właścicielom firm prywatnych. Zaletą programu jest możliwość przeprowadzenia kompleksowych badań w ciągu jednego dnia – dodaje Adam Rozwadowski.

Obok działań ukierunkowanych na sprzedaż usług medycznych i utrzymania dyscypliny kosztowej, spółka zawarła kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia szpitalne oraz diagnostykę obrazową. Kontrakt z NFZ na świadczenia diagnostyczne realizowany jest w województwie mazowieckim (Oddział diagnostyczny Bielany i pracownia diagnostyczna Zacisze w Warszawie oraz pracownia w Wołominie), natomiast leczenie szpitalne w zakresie neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii, okulistyki oraz chirurgii naczyniowej realizowane będzie w dwóch szpitalach Centrum Medycznego Enel-Med.,  zlokalizowanych w Warszawie: Szpitalu Centrum (neurochirurgia i ortopedia) oraz Szpitalu Zacisze (pozostałe specjalności). Ponadto spółka zawarła umowę z NFZ na badania rezonansu magnetycznego w pracowni diagnostycznej w Gdańsku, najmłodszej pracowni diagnostycznej spółki. Pozyskany kontrakt przyczyni się do poprawy wykorzystania pracowni od trzeciego kwartału 2013 roku.

Potwierdzeniem jakości, zaufania i renomy jest przyznany Centrum Medycznemu Enel-Med tytuł Dobra Marka 2013 w kategorii Opieka medyczna dla Firm w IV edycji programu Dobra Marka (opartego na ogólnopolskim, niezależnym badaniu rynkowym pod patronatem Polskiej Akademii Nauk).

W kolejnych kwartałach 2013 roku Enel-Med zamierza kontynuować działania mające na celu zwiększenie sprzedaży we wszystkich pionach biznesowych. Ponadto spółka przewiduje podjęcie kolejnych działań zmierzających do optymalizacji procesów, które powinny skutkować dalszym obniżeniem kosztów funkcjonowania Centrum Medycznego, jednak bez straty dla wysokiej jakości usług, co w dalszym ciągu jest dla spółki priorytetem.

W pierwszym kwartale 2014 roku spółka uruchomi nową przychodnię wieloprofilową w Warszawie, zlokalizowaną w Centrum Handlowym Promenada. Będzie to najnowocześniejsza placówka Enel-Med, oferująca szeroki zakres usług, od konsultacji medycznych, usług stomatologicznych, po rehabilitację na najwyższym poziomie.