Enel-Med: poprawa wyników finansowych i wzrost sprzedaży

0
899


W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Centrum Medyczne Enel-Med osiągnęło przychody na poziomie 147,5 mln zł, co stanowi 10-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W trzecim kwartale 2013 roku największe wzrosty sprzedaży Enel-Med osiągnął w obszarze diagnostyki obrazowej, o 18 procent rok do roku, oraz w obszarze abonamentów, wzrost o 11 procent w porównaniu z III kwartałem 2012 roku.

W okresie obejmującym  trzy kwartały 2013 roku aż o 41 procent wzrosła również wartość operacji komercyjnych w szpitalach spółki.

Po okresie wzmożonych inwestycji, które miały miejsce na przełomie 2011 i 2012 roku, w 2013 roku spółka skupiła się działaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży oferowanych usług. Równolegle do wzrostu przychodów w 2013 roku, Enel-Med podjął szereg działań optymalizujących koszty, zarówno te zmienne, zależne od wielkości sprzedaży, jak i koszty stałe. Wdrożone działania  w większym stopniu ujawniły się w trzecim kwartale 2013 roku. Uwzględniając trzy kwartały br., EBITDA spółki jest ponad dwukrotnie większa niż w tym samym okresie 2012 roku (12,9 mln zł w stosunku do 5,7 mln w analogicznym okresie ub.r.). Ponadto, lepsze wykorzystanie potencjału przełożyło się na istotną poprawę wyniku finansowego spółki. Zysk brutto wynosi 0,2 mln zł. Trend wzrostowy powinien się utrzymać się w kolejnych kwartałach.

Trzeci kwartał zaowocował podpisaniem kolejnych umów z klientami korporacyjnymi, jak również przedłużeniem i rozszerzeniem kontraktów z obecnymi klientami. Enel-Med zawarł umowy między innymi z  Narodowym Bankiem Polskim i Raiffeisen Bank Polska. Nowa umowa z NBP obejmuje większy niż dotychczas zakres usług, natomiast aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska rozszerza liczbę osób objętych abonamentem medycznym o około 3 tysiące pracowników oraz rodzin Polbanku, spółki włączonej do Raiffeisen Bank Polska. Ponadto w pierwszej połowie listopada 2013 rozpoczęła działalność kolejna placówka przyzakładowa spółki, świadcząca usługi medyczne dla pracowników firmy Rossmann.

– Rozszerzanie przez klientów korporacyjnych spółki zakresu usług medycznych świadczonych przez Enel-Med świadczy o zadowoleniu z wysokiej jakości i kompleksowości oferowanych usług. Jest też potwierdzeniem niesłabnącego zainteresowania pracodawców abonamentami medycznymi, które działy personalne świetnie wykorzystują do motywowania pracowników i zmniejszania absencji chorobowej”  – mówi Adam Rozwadowski prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

W kolejnych kwartałach Enel-Med rozpocznie działania mające na celu realizację ogłoszonej  w październiku 2013 strategii rozwoju spółki. Zakłada ona zwiększenie efektywności sprzedaży abonamentów medycznych stanowiących 57 procent wartości przychodów, w tym rozwinięcie działalności o rynek śląski i rynek zachodniopomorski oraz – w miarę zapełniania potencjału – rozwijanie przychodni w wybranych lokalizacjach.

Zgodnie z przyjętą strategią, zarząd Enel-Med zapowiada również utworzenie dwóch nowych wysokospecjalistycznych placówek profilowanych w Warszawie, a także wzrost udziału stomatologii w portfelu poprzez sukcesywne zwiększanie liczby gabinetów stomatologicznych. Istotnym elementem strategii są działania w obszarze długoterminowej opieki nad osobami starszymi. W tym celu Enelbud Sp. z o.o., spółka zależna Centrum Medycznego Enel-Med S.A. zawiązała z JH Group AG z siedzibą w St. Gallen (Konfederacja Szwajcarska) spółkę zależną Bonus Vitae sp. z o.o. 

Realizacja zaplanowanych przez Enel-Med inwestycji w latach 2014-2015 wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości około 50 mln zł. Spółka rozważa dwa źródła finansowania inwestycji – poprzez sprzedaż wydzielonej części przedsiębiorstwa z centrami diagnostycznymi albo poprzez dokapitalizowanie przez inwestora finansowego, branżowego lub ubezpieczyciela.

W przypadku pozyskania towarzystwa ubezpieczeń spółka wyraża gotowość do wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej sprzedaży produktów. Wszystkie nowe inwestycje realizowane będą z zachowaniem bezpieczeństwa finansowego spółki.

– W ostatnich latach dynamiczny rozwój spółki był możliwy między innymi dzięki środkom pozyskanym od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w drodze oferty publicznej. Pozyskane z emisji akcji na GPW środki zostały przeznaczone na realizację zaplanowanych przez nas inwestycji (uruchomienie Szpitala Centrum w Warszawie wraz z oddziałem diagnostycznym, otwarcie przychodni wieloprofilowej wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku oraz pracowni w Koninie). Zrealizowane inwestycje  pozwoliły utrwalić silną pozycję rynkową Enel- Med oraz dalej zwiększać wartość spółki. Rynek prywatnych usług medycznych w dalszym ciągu znajduje się  w fazie wzrostu. Zamierzamy w pełni wykorzystać ten pozytywny trend  – dodaje Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Ponadto w pierwszym kwartale 2014 roku spółka uruchomi nową przychodnię wieloprofilową w Warszawie, zlokalizowaną w Centrum Handlowym Promenada. Będzie to najnowocześniejsza placówka Enel-Med, oferująca szeroki zakres usług, od konsultacji medycznych, usług stomatologicznych, po rehabilitację na najwyższym poziomie. W pierwszym półroczu 2014 roku spółka planuje także otwarcie pierwszej placówki w Katowicach.