Enel-Med: poprawa wyników finansowych w roku 2013

0
907


W 2013 roku,  po okresie intensywnych inwestycji, które miały miejsce na przełomie 2011 i 2012 roku, w 2013 roku spółka Centrum Medyczne Enel-Med. skoncentrowała swoje działania na wykorzystaniu uzyskanego w wyniku wcześniejszych inwestycji potencjału.

W 2013 roku spółka osiągnęła 200 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 11 procent w porównaniu  z rokiem 2012. Osiągnięty wynik to przede wszystkim 11 procentowy wzrost w obszarze przychodni (sprzedaż abonamentów medycznych, usług dla klientów indywidualnych i towarzystw ubezpieczeniowych), stanowiącym 58 procentowy udział w strukturze przychodów, oraz 13-procentowy wzrost w obszarze diagnostyki. Ponadto, w prezentowanym okresie o 28 procent wzrosła również wartość operacji komercyjnych w szpitalach spółki.

W 2013 roku Enel-Med podjął szereg działań optymalizujących koszty, zarówno te zmienne, zależne od wielkości sprzedaży, jak i koszty stałe. Przyrost sprzedaży, powodujący większe wykorzystanie infrastruktury, połączony z optymalizacją kosztów przełożył się istotnie na poprawę wyniku finansowego. W 2013 roku EBITDA spółki była dwukrotnie większa niż w 2012 roku – wyniosła  17,6 mln zł w stosunku do 7,1 mln w analogicznym okresie ub.r. Zysk brutto spółki wyniósł 0,9 mln zł.

2013 rok zaowocował podpisaniem kolejnych umów z klientami korporacyjnymi, jak również przedłużeniem i rozszerzeniem kontraktów z obecnymi klientami. Enel-Med zawarł umowy z  kolejną spółką z Klastra LG – LG Electronics Wrocław, Narodowym Bankiem Polskim, Raiffeisen Bank Polska, trzema spółkami z grupy PGE czy spółkami z Grupy Generali. Nowa umowa z NBP obejmuje większy niż dotychczas zakres usług, a aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska rozszerza liczbę osób objętych abonamentem medycznym o około 3 tysiące pracowników oraz rodzin Polbanku, spółki włączonej do Raiffeisen Bank Polska. Ponadto, w czwartym kwartale 2013 roku w Łodzi rozpoczęła działalność kolejna placówka przyzakładowa spółki, świadcząca usługi medyczne dla pracowników firmy Rossmann.

W czwartym kwartale 2013 roku zarząd spółki – jako kierunek rozwoju – przyjął 3-letnią strategię na lata 2014-2016. Zakłada ona zwiększenie efektywności sprzedaży abonamentów medycznych, w tym rozwinięcie działalności o nowe rynki, oraz – w miarę zapełniania potencjału – rozwijanie przychodni w wybranych lokalizacjach.

Strategia zapowiada również utworzenie nowych wysokospecjalistycznych placówek profilowanych w Warszawie, a także wzrost udziału stomatologii w portfelu poprzez sukcesywne zwiększanie liczby gabinetów stomatologicznych. Ponadto spółka zamierza rozpocząć działania w obszarze długoterminowej opieki nad osobami starszymi. Jednocześnie Enel-Med nadal rozwijać będzie usługi szpitalne, kontynuując działania mające na celu zwiększenie sprzedaży usług komercyjnych.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A.  istnieje od 1993 roku. Obecnie na sieć medyczną Enel-Med składa się kilkaset placówek medycznych w całej Polsce. Wśród nich są własne oddziały Centrum zlokalizowane w Warszawie (Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska, Zacisze), Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie), specjalistyczne przychodnie przyzakładowe (Sonoco i Rossmann w Łodzi, Philips w Pile, NBP i Millennium  w Warszawie, LG Display Poland w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice Podgórne, Podstrefie Wrocław-Kobierzyce) oraz wielospecjalistyczny szpital (na warszawskim Zaciszu) funkcjonujący od 1998 roku i otwarty w 2012 roku Szpital Centrum. Enel-Med może się także poszczycić własnymi oddziałami i pracowniami diagnostycznymi (Bielany, Oddział Centrum i Zacisze w Warszawie, Lublin, Łomża, Mielec, Poznań, Wołomin, Konin, Gdańsk). Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.

Usługi świadczone są w następujących zakresach:
– przychodnie specjalistyczne (lekarze wszystkich specjalności)
– kliniki stomatologiczne
– diagnostyka obrazowa (tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, RTG, mammograf, USG i inne)
– szpital
– rehabilitacja
– centrum psychologiczne
– teleradiologia i outsourcing
– szkoła rodzenia
– autorskie programy profilaktyczne
– wysokospecjalistyczna poradnia okulistyczna

Enel-Med posiada w ofercie produkty zarówno dla klientów korporacyjnych – system abonamentowej opieki medycznej dla firm Enel-Care, jak i klientów indywidualnych – program komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych medi-care, który realizowany jest wspólnie z InterRisk S.A. Vienna Insurance Group. Zespół Enel-Med liczy obecnie ok.  2000  osób, w tym  ok. 1000 lekarzy i ok. 470 pracowników personelu medycznego nielekarskiego. 95% kadry medycznej posiada II stopień specjalizacji. Z usług Enel-Med korzysta ponad 300 tys. pacjentów.  W ramach programu Enel-Care, Centrum obsługuje ponad 122 tysiące pacjentów. 

W 2004 roku Centrum uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy  ISO 9001:2000, a re-certyfikacja przeprowadzona w styczniu 2010 roku zakończyła się rekomendacją do wydania certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2008. W 2013 r. Enel-Med otrzymał tytuł DOBRA MARKA 2013 – Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii Opieka medyczna dla firm, przyznawany przez redakcje Biznes Trendy w Rzeczpospolitej i Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej najbardziej rozwojowym i najbardziej rokującym markom na rynku polskim.