Enel-Med: pozyskanie kapitału na realizację planu inwestycyjnego

0
1033

Najważniejszym wydarzeniem I półrocza 2014 roku dla Centrum Medycznego Enel-Med było zawarcie umowy sprzedaży 100 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej – Centrum Medycznego Diagnostyka sp. z o.o., w skład której wchodziło 7 placówek diagnostycznych zlokalizowanych w Wołominie, Łomży, Poznaniu, Koninie, Lublinie, Mielcu oraz w Oddziale Bielany w Warszawie.

Cena sprzedaży określona została na kwotę 52,5 mln zł, a nabywcą został Lux Med Diagnostyka sp. z o.o., dla którego transakcja oznacza powiększenie liczby placówek diagnostycznych i kolejny krok w realizacji strategii rozwoju kompleksowej opieki medycznej, czemu służy między innymi konsolidacja rynku diagnostyki obrazowej. Dla Enel-Med celem sprzedaży części placówek diagnostycznych, które nie tworzyły bezpośredniej synergii z podstawową działalnością spółki, było pozyskanie środków finansowych na realizację planu inwestycyjnego ogłoszonego w strategii rozwoju na lata 2014-2016, jak również porządkowanie struktury spółki.

– Wykorzystaliśmy wyjątkową okazję rynkową. Zdecydowaliśmy się na sprzedaż 11 procent przychodów spółki (tzn. 21 mln zł) za 52,5 mln zł – czyli  za 2,5 krotność rocznych przychodów z tego tytułu. Dzięki tej transakcji spółka pozyskała niezbędne na inwestycje środki finansowe w najkorzystniejszy z możliwych sposobów – bez rozwadniania akcjonariatu czy zaciągania pożyczek bankowych. Warto też podkreślić, że spora część sprzedawanego przedsiębiorstwa była finansowana z zewnętrznych źródeł, tak więc całkowity dług spółki zmalał o ponad 6 mln zł. Zmniejszeniu ulegną również koszty działalności, w tym w znaczny sposób amortyzacja majątku trwałego. Transakcja stanowi więc optymalne rozwiązanie dla Enel-Med  – mówi Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Pozyskane środki spółka zamierza wykorzystać na realizację planu inwestycyjnego ogłoszonego w strategii rozwoju na lata 2014 – 2016, w tym między innymi na otwarcie placówki w Katowicach, drugiej przychodni we Wrocławiu, poradni specjalistycznych oraz – w miarę zapełniania potencjału – przychodni w wybranych lokalizacjach. Spółka zamierza również sukcesywnie zwiększać liczbę gabinetów stomatologicznych. Przygotowania do uruchomienia planowanych placówek Enel-Med poczynił już w I półroczu 2014 roku i zamierza je kontynuować w kolejnych kwartałach.

Przedmiotem sprzedaży była tylko część diagnostyki. Enel-Med nadal wykonuje badania z zakresu diagnostyki obrazowej przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego w obu szpitalach spółki zlokalizowanych w Warszawie w Szpitalu Centrum i w Szpitalu Zacisze oraz badania rezonansu magnetycznego w przychodni wieloprofilowej w Gdańsku. Dodatkowo, w czerwcu 2014 roku, spółka zakupiła sprzęt diagnostyczny najnowszej generacji: 4 rezonanse magnetyczne oraz 12 aparatów USG.

– Pierwszy rezonans magnetyczny Optima MR 360 Advance 1,5 Tesli będzie uruchomiony w połowie września 2014 w warszawskim Szpitalu Zacisze. Kolejne trzy rezonanse Signa HDxt 3 Tesle Gold Seal będą dostępne pod koniec 2014 roku i w I kwartale 2015 roku w nowych placówkach Enel-Med, zlokalizowanych w Katowicach, Wrocławiu oraz Warszawie – dodaje Adam Rozwadowski.

Ponadto w prezentowanym okresie spółka uruchomiła największą i najnowocześniejszą przychodnię wieloprofilową zlokalizowaną w Centrum Handlowym Promenada, w Warszawie. Placówka o powierzchni 1,5 tys. mkw. oferuje pacjentom zróżnicowany wybór zabiegów, konsultacji specjalistycznych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przychodnia również  posiada bogatą ofertę rehabilitacji oraz diagnostykę na najwyższym poziomie.

Spółka zawarła też umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowych w oddziałach Arkadia oraz Atrium w Warszawie oraz specjalistycznych profilowanych placówek medycznych, zlokalizowanych również w Warszawie.

W I półroczu 2014 roku spółka osiągnęła 105 mln przychodów, co stanowi wzrost o 8 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013. Osiągnięty wynik to przede wszystkim 20-procentowy wzrost w obszarze abonamentów, stanowiącym 62 procent w strukturze przychodów Centrum Medycznego Enel-Med.

– Do wzrostu przychodów przyczyniło się między innymi podpisanie kolejnych kontraktów na świadczenie usług medycznych oraz przedłużenie i rozszerzenie umów z obecnymi klientami. Podpisaliśmy umowy ze spółką ITI Neovision S.A., Canal+ Cyfrowy S.A. czy Philips Lighting Poland S.A. – dodaje Adam Rozwadowski.

W prezentowanym okresie zysk netto spółki wyniósł 38,8 mln zł, a EBITDA 39,7 mln zł. Na osiągnięty wynik wpłynęła transakcja sprzedaży spółki zależnej – Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o., dzięki której w Grupie Kapitałowej zrealizowany został dodatkowy jednorazowy zysk pozaoperacyjny w wysokości 38 mln zł.

– Na przełomie II półrocza 2014 roku i I kwartału 2015 roku planujemy otwarcie placówki w Katowicach, drugiej przychodni we Wrocławiu oraz profilowanych poradni specjalistycznych w Warszawie. Tak więc najbliższe 7 miesięcy będzie okresem inwestycji o przewidywanym okresie zwrotu – dodaje Adam Rozwadowski. 

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. istnieje od 1993 roku. Od 2011 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.

Na ogólnopolską sieć medyczną Enel-Med składają się wieloprofilowe oddziały własne, zlokalizowane w Warszawie (Promenada, Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska, Zacisze), Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie), sześć specjalistycznych przychodni przyzakładowych (Sonoco w Łodzi, Philips w Pile, NBP i Millennium w Warszawie, LG Display Poland w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice Podgórne, Podstrefie Wrocław-Kobierzyce, Przychodnia Przyzakładowa w Rossmann SDP w Łodzi) oraz dwa szpitale w Warszawie: wielospecjalistyczny Szpital Zacisze, funkcjonujący od 1998 roku (oferujący operacje z zakresu ginekologii, laryngologii, okulistyki, chirurgii naczyniowej i ogólnej) i otwarty w 2012 roku Szpital Centrum, gdzie wybitni lekarze operatorzy przeprowadzają innowacyjne zabiegi z zakresu ortopedii, neurochirurgii i chirurgii ręki.

Ogólnopolska sieć medyczna Enel-Med obejmuje również około 250 placówek partnerskich w całej Polsce.

Centrum zatrudnia wybitnych lekarzy w prawie 60 specjalnościach, między innymi ginekologów, kardiologów, ortopedów, neurologów, okulistów, pediatrów oraz psychologów. Kompleksowa oferta wieloprofilowych oddziałów obejmuje badania laboratoryjne, szeroki zakres badań USG, EKG, pracownie RTG, drobne zabiegi chirurgiczne i dermatologiczne.  Enel-Med świadczy też kompleksowe usługi dla dzieci i dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki i chirurgii. Ma na koncie liczne wyróżnienia za osiągnięcia implantologiczne. Świetnie wyposażone oddziały rehabilitacji umożliwiają przeprowadzenie leczenia rehabilitacyjnego we wszelkich schorzeniach narządu ruchu o charakterze przeciążeniowym lub przewlekłym. Prestiżowy Program 24h dla zdrowia pozwala na kompleksową ocenę stanu zdrowia w jeden dzień.

Enel-Med posiada w ofercie produkty zarówno dla klientów korporacyjnych – system abonamentowej opieki medycznej dla firm Enel-Care, jak i klientów indywidualnych – program komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych medi-care, który realizowany jest wspólnie z InterRisk S.A. Vienna Insurance Group. Zespół Enel-Med liczy obecnie około 1 900  osób, w tym  prawie 1000 lekarzy i około 500 pracowników personelu medycznego nielekarskiego. Z usług Enel-Med korzysta ponad 300 tysięcy pacjentów. W ramach programu Enel-Care, Centrum obsługuje pracowników ponad  1 800 firm.

W 2004 roku Centrum uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2000, a re-certyfikacja przeprowadzona w styczniu 2010 roku zakończyła się rekomendacją do wydania certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2008. W 2013 roku Enel-Med otrzymał tytuł DOBRA MARKA 2013 – Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii Opieka medyczna dla firm, przyznawany przez redakcje Biznes Trendy w Rzeczpospolitej i Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej najbardziej rozwojowym i najbardziej rokującym markom na rynku polskim.