Enel-Med: pracownia RMI w Gdańsku wyłączona z przeniesienia do spółki zależnej

0
876


Centrum Medyczne Enel-Med podjęło decyzję o wyłączeniu pracowni rezonansu magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku ze zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie wniesiona do spółki zależnej Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

Tym samym, w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej wniesione zostaną następujące placówki: oddział diagnostyczny Bielany w Warszawie, pracownia rezonansu magnetycznego w Koninie, pracownia rezonansu magnetycznego w Mielcu, pracownia tomografii komputerowej w Poznaniu, pracownia rezonansu magnetycznego w Łomży, pracownia tomografii komputerowej w Wołominie oraz pracownia diagnostyczna w Lublinie.

U podstaw decyzji o wyłączeniu pracowni rezonansu magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku ze zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która ma zostać przeniesiona na spółkę zależną, leżał fakt nieuzyskania zgody Pomorskiego Oddziału NFZ na przeniesienie obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne). W ocenie zarządu spółki, brak zgody na przeniesienie obowiązków wynikających z umowy na spółkę zależną poddaje w wątpliwość celowość wnoszenia do spółki zależnej pracowni rezonansu magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku. 

Enel-Med poinformował o zawiązaniu zależnej spółki –  Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o.  w listopadzie 213 roku. Utworzenie spółki stanowi etap przygotowujący do ewentualnego pozyskania inwestora zewnętrznego lub przygotowania do sprzedaży udziałów.

Głównym przedmiotem działalności spółki Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o. będzie świadczenie usług medycznych z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.