Enel-Med przejmuje spółki zależne

0
1018

Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med S.A. poinformował o rozpoczęciu działań restrukturyzacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Enel-Med, których rezultatem będzie przejęcie trzech spółek zależnych. Głównym celem planowanych działań ma być uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy.

Chodzi o spółki: Enel-Med Villa Clinic, Enel-Med Rehabilitacja oraz Enel-Med. sp. z o.o.

Enel-Med Villa Clinic prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Spółka Enel-Med Rehabilitacja udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Głównym przedmiotem spółki Enel-Med sp. z o.o. jest prowadzenie działalności leczniczej, także polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Podmioty te stały się częścią Grupy Kapitałowej Enel-Med 1 sierpnia 2017 roku. Prowadzą działalność w placówkach zlokalizowanych w Warszawie.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. posiada 100 procent udziałów w spółce Enel-Med sp. z o.o. oraz po 1 procencie w pozostałych dwóch spółkach, w których 99 procent udziałów posiada Enel Invest, spółka zależna od Centrum Medycznego Enel-Med S.A. Centrum Medyczne Enel-Med S.A. kupi od Enel-Invest po 99 procent udziałów w tych spółkach a następnie nastąpi połączenie się z trzema zależnymi spółkami poprzez ich przejęcie.