Enel-Med: przeniesienie kontraktu na spółkę diagnostyczną

0
873


Centrum Medyczne Enel-Med zawarło porozumienie, na podstawie którego prawa i obowiązki wynikające z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki zawartej przez spółkę z wielkopolskim oddziałem NFZ zostały przeniesione na spółkę zależną Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

Porozumienie spowodowało, że wartość umów zawartych pomiędzy Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 4.605.379,20 zł.

Zawarcie umowy jest następstwem wniesienia przez Enel-Med do spółki Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej zespołem składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności z zakresu diagnostyki obrazowej w następujących placówkach: oddziale diagnostycznym Bielany w Warszawie, pracowni rezonansu magnetycznego w Koninie, pracowni rezonansu magnetycznego w Mielcu, pracowni tomografii komputerowej w Poznaniu, pracowni rezonansu magnetycznego w Łomży, pracowni tomografii komputerowej w Wołominie oraz pracowni diagnostycznej w Lublinie.

Utworzenie spółki zależnej, zajmującej się diagnostyka obrazową stanowi etap przygotowujący do ewentualnego pozyskania inwestora zewnętrznego przez Centrum Medyczne Enel-Med lub przygotowania do sprzedaży udziałów.