Enel-Med: realizacja inwestycji zawartych w strategii rozwoju na lata 2014-2016

0
1039

W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku najważniejszym celem Enel-Med-u było pozyskanie finansowania na realizację planu inwestycyjnego, ogłoszonego w strategii rozwoju spółki na lata  2014-2016. Enel-Med osiągnął ten cel zawierając umowę sprzedaży 100 procent udziałów w kapitale zakładowym Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. (spółki zależnej), w skład której wchodziło 7 placówek diagnostycznych zlokalizowanych w Wołominie, Łomży, Poznaniu, Koninie, Lublinie, Mielcu oraz w Szpitalu Bielańskim.

Cena sprzedaży 100 procent udziałów została ustalona na 59 mln zł. Spółka wykorzystała wyjątkową okazję rynkową i zdecydowała się na sprzedaż 11 procent przychodów,  generujących 22,5 mln przychodów rocznie (dane z 2013 roku) za 2,8 krotność rocznych przychodów z tego tytułu. Dzięki tej transakcji firma pozyskała niezbędne na inwestycje środki finansowe w najkorzystniejszy z możliwych sposobów, bez rozwadniania akcjonariatu czy zaciągania pożyczek bankowych.

Enel-Med nadal wykonuje badania z zakresu diagnostyki obrazowej w obu szpitalach spółki zlokalizowanych w Warszawie: w Szpitalu Centrum i w Szpitalu Zacisze oraz w przychodni wieloprofilowej w Gdańsku.

– Zamierzamy w dalszym ciągu rozwijać diagnostykę obrazową, czemu służy zakup sprzętu diagnostycznego najnowszej generacji: 4 rezonansów magnetycznych oraz 12 aparatów USG (system rezonansu magnetycznego Optima MR 360 Advance, trzech systemów rezonansu magnetycznego Signa HDxt 3,0 GoldSeal, jedenastu ultrasonografów Voluson S6 i ultrasonograf Voluson E6). Pierwszy rezonans magnetyczny Optima MR 360 Advance 1,5 Tesli już funkcjonuje w  warszawskim Szpitalu Zacisze – mówi Jacek Rozwadowski, wiceprezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med S.A.

W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Spółka osiągnęła 155,5 mln zł przychodu, z czego 50,5 mln zł w trzecim kwartale 2014. Na osiągnięty wynik w trzecim kwartale w dużej mierze wpłynął 21-procentowy wzrost w obszarze abonamentów, stanowiących 70 procent w strukturze przychodów spółki oraz 19-procentowy wzrost w obszarze szpitali. 

– Na osiągnięty wzrost w zakresie usług szpitalnych wpłynęło zatrudnienie nowego menedżera, odpowiedzialnego za ten obszar, wdrożenie nowych działań w obu szpitalach Enel-Med takich jak: monitoring poziomu skierowań wewnętrznych  w przychodniach, rekrutacja nowych operatorów, dopracowanie procesów obsługowych,  oraz zacieśnienie współpracy z obecnymi, których doświadczenie będziemy mogli wykorzystać również w przychodni medycyny sportowej Enel-Med Sport – nowej marki spółki – dodaje Jacek Rozwadowski.

W prezentowanym trzech kwartałach 2014 roku  zysk netto spółki wyniósł 41,6 mln zł, a EBITDA  45,5 mln zł. Na osiągnięty wynik wpłynęła transakcja sprzedaży udziałów spółki zależnej – Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o., dzięki której w Grupie Kapitałowej zrealizowany został dodatkowy jednorazowy zysk pozaoperacyjny w wysokości 38 mln zł.

Trzeci kwartał 2014 roku to również  rozpoczęcie prac nad uruchomieniem  medycyny sportowej – Enel-Med Sport, także ogłoszonej w strategii rozwoju spółki. Enel-Med  został oficjalnym partnerem medycznym Klubu Legia Warszawa i planuje uruchomienie nowej placówki medycyny sportowej w  2015 roku, zlokalizowanej przy stadionie Klubu.

– Wybór Centrum Medycznego Enel-Med jako dostawcy usług medycznych przez Klub Legia Warszawa jest dla nas wyróżnieniem i dowodem na to, że potencjał i nasze ogromne doświadczenie, zwłaszcza w zakresie ortopedii, chirurgii kręgosłupa i rehabilitacji, zostały docenione. W nowo powstałym centrum znajdować się będą gabinety specjalistyczno-zabiegowe, rezonans magnetyczny 3T, USG, RTG, jak i kompleksowa rehabilitacja podzielona na 4 obszary: trening funkcjonalny, diagnostyka fizjoterapeutyczna, strefa kliniczna oraz strefa pracy indywidualnej połączona z fizykoterapią – dodaje Jacek Rozwadowski.

Enel-Med Sport będzie nie tylko zapewniać kompleksową opiekę medyczną zawodnikom Klubu, ale również będzie wykonywać badania dla dzieci, młodzieży, dorosłych sportowców oraz osób amatorsko lub rekreacyjnie uprawiających różne dyscypliny sportowe, między innymi bieganie, triathlon, kolarstwo, sporty walki, sporty wysokogórskie, piłkę nożną i tenis. Enel-Med Sport gwarantuje profesjonalną i kompleksową opiekę – od konsultacji specjalistycznych, przez diagnostykę obrazową, zabiegi operacyjne w Szpitalu Centrum, po szybką i efektywną rehabilitację.

W czwartym kwartale 2014 roku spółka powołuje do życia nową markę z zakresu medycyny  estetycznej. Plany, które zostaną zrealizowane w 2015 roku to przede wszystkim uruchomienie centrum medycyny sportowej i nowej marki  Enel-Med Sport. Spółka planuje również w tym okresie otwarcie drugiej placówki we Wrocławiu z zaawansowaną stomatologią, a także zwiększanie potencjału stomatologii w miastach, gdzie posiada własne placówki medyczne. Planuje posiadać w nich aż 45 gabinetów stomatologicznych. 

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. istnieje od 1993 roku. Od 2011 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.

Na ogólnopolską sieć medyczną Enel-Med składają się wieloprofilowe oddziały własne, zlokalizowane w Warszawie (Promenada, Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska, Zacisze), Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie), sześć specjalistycznych przychodni przyzakładowych (Sonoco w Łodzi, Philips w Pile, NBP i Millennium w Warszawie, LG Display Poland w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice Podgórne, Podstrefie Wrocław-Kobierzyce, Przychodnia Przyzakładowa w Rossmann SDP w Łodzi) oraz dwa szpitale w Warszawie: wielospecjalistyczny Szpital Zacisze, funkcjonujący od 1998 roku (operacje z zakresu: ginekologii, laryngologii, okulistyki, chirurgii naczyniowej i ogólnej) i otwarty w 2012 roku Szpital Centrum, gdzie wybitni lekarze operatorzy przeprowadzają innowacyjne zabiegi z zakresu ortopedii, neurochirurgii i chirurgii ręki. Ogólnopolska sieć medyczna Enel-Med obejmuje również około 250 placówek partnerskich w całej Polsce.

Centrum zatrudnia wybitnych lekarzy w prawie 60 specjalnościach, między innymi ginekologów, kardiologów, ortopedów, neurologów, okulistów, pediatrów oraz psychologów. Kompleksowa oferta wieloprofilowych oddziałów obejmuje badania laboratoryjne, szeroki zakres badań USG, EKG, pracownie RTG, drobne zabiegi chirurgiczne i dermatologiczne.  Enel-Med świadczy też kompleksowe usługi dla dzieci i dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki i chirurgii. Ma na koncie liczne wyróżnienia za osiągnięcia implantologiczne. Świetnie wyposażone oddziały rehabilitacji umożliwiają przeprowadzenie leczenia rehabilitacyjnego we wszelkich schorzeniach narządu ruchu o charakterze przeciążeniowym lub przewlekłym. Prestiżowy Program 24h dla zdrowia pozwala na kompleksową ocenę stanu zdrowia w jeden dzień.

Enel-Med posiada w ofercie produkty zarówno dla klientów korporacyjnych – system abonamentowej opieki medycznej dla firm Enel-Care, jak i klientów indywidualnych – program komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych medi-care, który realizowany jest wspólnie z InterRisk S.A. Vienna Insurance Group. Zespół Enel-Med liczy obecnie ok.  1 900  osób, w tym  prawie 1000 lekarzy i około 500 pracowników personelu medycznego nielekarskiego. Z usług Enel-Med korzysta ponad 300 tys. pacjentów. W ramach programu Enel-Care, Centrum obsługuje pracowników ponad  1 800 firm.

W 2004 roku Centrum wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, którego ostatnia re-certyfikacja, przeprowadzona w styczniu 2013 roku, zakończyła się przedłużeniem do lutego 2016 roku certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2008.

W 2013 roku Enel-Med otrzymał tytuł DOBRA MARKA 2013 – Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii Opieka medyczna dla firm, przyznawany przez redakcje Biznes Trendy w Rzeczpospolitej i Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej najbardziej rozwojowym i najbardziej rokującym markom na rynku polskim.