Enel-Med: rezonans magnetyczny w Oddziale Centrum

0
1274


Od kwietnia 2013 roku w Oddziale diagnostycznym Centrum Medycznego Enel-Med w Warszawie dostępne są badania w zakresie zaawansowanej diagnostyki kardiologicznej, w tym rezonansu magnetycznego serca.

Dzięki rezonansowi magnetycznemu można zidentyfikować i ocenić przyczyny uszkodzenia mięśnia sercowego, rozpoznać wrodzone wady serca, stwierdzić anomalie i choroby dużych naczyń (tętniaki aorty, anomalie tętnic płucnych). Rezonans znajduje też zastosowanie przy badaniu obciążeniowym oraz ocenie ukrwienia serca w spoczynku i przy obciążeniu. Pozwala zróżnicować pozawałowe i niedokrwienne upośledzenie kurczliwości mięśnia serca.                      

– W rezonansie magnetycznym serca mogą być obrazowane wszystkie elementy układu sercowo-naczyniowego: przedsionki, zastawki, komory serca, układ żylny i tętniczy. Badanie pozwala rozpoznać patologię w bardziej szczegółowym zakresie niż w innych metodach diagnostycznych. Jego główną zaletą jest uzyskanie trójwymiarowego, ruchomego obrazu serca i dużych naczyń bez narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące – mówi dr n. med. Longina Małecka, Konsultant ds. Kardiologii w Centrum Medycznym ENEL-MED.

Wysokospecjalistyczna diagnostyka kardiologiczna w Oddziale diagnostycznym Centrum Enel-Med obejmuje również tomografię komputerową serca. Badanie to jest wskazane w przypadku pacjentów, u których prawdopodobieństwo rozpoznania choroby wieńcowej jest małe lub umiarkowane. Tomografia może też wykluczyć chorobę wieńcową, gdy inne metody (badanie izotopowe, test wysiłkowy) nie dały jednoznacznych rezultatów.

Oddział diagnostyczny Centrum został otwarty przez Enel-Med pod koniec 2011 roku. Mieści się w Warszawie przy Al. Solidarności 128. Wiosną 2012 roku został tam otwarty Szpital Centrum. Enel-Med prowadzi także pracownie diagnostyczne zlokalizowane w Warszawie – Bielany i Zacisze oraz w Lublinie, Łomży, Mielcu, Poznaniu, Wołominie, Koninie i Gdańsku. Poza tym prowadzi własne oddziały zlokalizowane w największych miastach Polski oraz dwa szpitale w Warszawie.