Enel-Med: stały wzrost przychodów po okresie intensywnych inwestycji

0
913


Centrum Medyczne Enel-Med osiągnęło w roku 2012 przychody na poziomie 180,8 mln zł, co stanowi wzrost o 8,7 procenta w porównaniu z rokiem 2011. Osiągnięty wynik to przede wszystkim wzrost o 10 procent w zakresie usług ambulatoryjnych, obszarze stanowiącym 79-procentowy udział w strukturze przychodów spółki, jak również 20-procentowy wzrost w zakresie usług diagnostycznych.

Lata 2011-2012 były największym w historii spółki okresem inwestycji. W czerwcu 2012 roku Enel-Med otworzył drugi szpital w Warszawie – Szpital Centrum, w którym wykonywane są operację ortopedyczne, neurochirurgiczne oraz z zakresu  chirurgii ręki.

W 2012 roku zaczęły również funkcjonować placówki uruchomione w czwartym kwartale 2011 roku: przychodnia wieloprofilowa wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku, oddział diagnostyczny Centrum w Warszawie oraz pracownia diagnostyczna w Koninie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 58 mln zł. 

Wzrost przychodów nie zdołał jednak w pełni pokryć kosztów związanych ze znacznym rozbudowaniem potencjału spółki. Koszty stałe placówek medycznych, niższa od zakładanej sprzedaż i poziom kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne, wpłynęły na zakończenie roku ze stratą na poziomie 8,8 mln zł.

– Tak agresywna polityka inwestycyjna była świadomym działaniem spółki. Rynek usług medycznych w Polsce nadal rośnie, analitycy prognozują stały wzrost nakładów na prywatną ochronę zdrowia. Chcąc  nadal  być istotnym graczem na tym rynku uruchomiliśmy pięć nowych placówek, co wpłynęło na osiągnięty wynik finansowy – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Jednocześnie Enel-Med intensyfikował działania zmierzające do pozyskania większej liczby klientów – w 2012 roku spółka zwiększyła liczbę obsługiwanych klientów abonamentowych do 1436 firm.
-,Podpisaliśmy umowy m.in. z takimi klientami jak: Grupa Aviva, Coca-Cola HBC Polska czy spółkami z Klastra LG, dla której otworzyliśmy również placówkę przyzakładową zlokalizowaną w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice – Podgórne, Podstrefie Wrocław – Kobierzyce, z której korzystać mogą również pacjenci komercyjni – dodaje Adam Rozwadowski.

-Rok 2013 rozpoczął się dla nas korzystnie. Podpisaliśmy kolejne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne i diagnostykę obrazową, jak również umowy na świadczenie usług medycznych z kolejnymi spółkami z Klastra LG czy trzema spółkami z Grupy PGE – dodaje Adam Rozwadowski.

W 2012 roku spółka rozpoczęła współpracę z warszawską przychodnią nOvum w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności oraz przygotowania pacjentek do zabiegu in vitro. Wspólny program realizowany jest w placówkach warszawskich Enel-Med: Oddział Puławska i Oddział Atrium oraz  w oddziałach w pięciu największych polskich miastach: Grunwaldzka w Gdańsku, Manufaktura  w Łodzi, Galeria Krakowska, Kupiec Poznański oraz Arkady Wrocławskie. W 2013 roku planowane jest rozszerzenie programu o dodatkowe dwie placówki w Warszawie: Oddział Blue City i Oddział Gilarska.

Na przełomie 2012 i 2013 roku Spółka przeprowadziła optymalizację zatrudnienia pozwalającą na zaoszczędzenie ok. 1 mln zł w skali roku.

W 2013 roku Spółka zamierza kontynuować działania mające na celu zwiększenie sprzedaży, z dużym naciskiem na sprzedaż komercyjną we wszystkich pionach biznesowych. Ponadto, planuje rozszerzyć współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

– Dzięki poczynionym inwestycjom mogliśmy przyspieszyć dynamiczny rozwój spółki i umocnić pozycję na rynku prywatnych usług medycznych. Wierzymy, że zwiększenie istniejącego potencjału przyczyni się do osiągnięcia jeszcze wyższych przychodów ze sprzedaży w najbliższych latach, a w połączeniu  z planowaną optymalizacją kosztów i pełnym wykorzystaniem  placówek medycznych przełoży się także na zdecydowaną poprawę wyniku finansowego Spółki w najbliższych latach – mówi Adam Rozwadowski.

Spółka przygotowuje się też do ekspansji na rynku prywatnych usług medycznych w 2014 roku, co może wiązać się również z pozyskaniem inwestora strategicznego. W planowanym działaniach czynny udział będzie brał  nowy dyrektor finansowy  Zbigniew Nasiłowski, doświadczony w działalności inwestycyjnej, przejęciach i połączeniach przedsiębiorstw oraz w podnoszeniu wartości firm.

Na sieć medyczną Enel-Med składa się kilkaset placówek medycznych w całej Polsce. Wśród nich są własne oddziały Centrum zlokalizowane w Warszawie (Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska, Zacisze), Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie) oraz wielospecjalistyczny szpital (na warszawskim Zaciszu) funkcjonujący od 1998 roku i otwarty w 2012 roku Szpital Centrum. Enel-Med posiada także własne oddziały i pracownie diagnostyczne (Bielany, Oddział Centrum i Zacisze w Warszawie, Lublin, Łomża, Mielec, Poznań, Wołomin, Konin, Gdańsk). Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.