Enel-Med: umowa przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej

0
844


Enel-Med zawarł umowę dotyczącą przeniesienia na rzecz spółki zależnej Centrum Medyczne Diagnostyka zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej zespołem składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności z zakresu diagnostyki obrazowej. Łączna wartość przedsiębiorstwa to 47 mln zł.

Działalności ta jest prowadzona w Oddziale Diagnostycznym Bielany w Warszawie, w pracowni rezonansu magnetycznego w Koninie, pracowni rezonansu magnetycznego w Mielcu, pracowni tomografii komputerowej w Poznaniu, pracowni rezonansu magnetycznego w Łomży, pracowni tomografii komputerowej w Wołominie oraz pracowni diagnostycznej w Lublinie

Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi wkład niepieniężny na pokrycie 4.950  udziałów o łącznej wartości nominalnej 495 tysięcy złotych w Centrum Medycznym Diagnostyka sp. z o.o. Nadwyżka pomiędzy wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością nominalną udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w wysokości  46.505.000 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. Spółka posiada 100 procent udziałów w kapitale zakładowym Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

Zawarta umowa wchodzi w życie i postanowienia w niej zawarte będą skuteczne z końcem dnia 30 kwietnia 2014 roku. Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystywania składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Utworzenie spółki zależnej, zajmującej się diagnostyka obrazową stanowi etap przygotowujący do ewentualnego pozyskania inwestora zewnętrznego przez Centrum Medyczne Enel-Med lub przygotowania do sprzedaży udziałów.