Enel-Med: umowa ze spółkami Grupy Generali

0
740


Centrum Medyczne Enel-Med podpisało umowę ze spółkami z Grupy Generali: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Generali Finance Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych dla pracowników, osób współpracujących oraz członków ich rodzin. Usługi będą świadczone w ośrodkach Centrum Medycznego Enel-Med oraz w innych ośrodkach medycznych współpracujących ze spółką.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2013 roku, a jej wartość uzależniona jest od liczby osób objętych pakietem i wynieść może około 5.760.000 zł w okresie pięciu lat.

Centrum Medyczne Enel-Med współpracuje również z Generali w zakresie świadczenia usług medycznych dla klientów ubezpieczyciela, posiadających wykupione polisy zdrowotne.