Enel-Med: umowy kredytowe na 25 mln zł

0
938


Centrum Medyczne Enel-Med podpisało z Bankiem Millenium dwie umowy: umowę o linię wieloproduktową oraz umowę o kredyt pod hipotekę dla firm. Spółka zawarła umowy w celu zastąpienia obecnie posiadanych kredytów.

Umowa o kredyt pod hipotekę dla firm dotyczy kwoty 5.222.000 zł. Kredyt został udzielony od 25 marca 2013 roku do 24 maja 2017 roku. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka do kwoty 8.877.400 zł na nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Gilarskiej 86C, będącej własnością Enel-Med.

Na podstawie umowy o linię wieloproduktową bank przyznał spółce Enel-Med globalny limit w wysokości 20 mln zł na okres od 25 marca 2013 roku do 24 marca 2014 roku. Zabezpieczeniem jest w tym przypadku weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz  hipoteka do kwoty 34.000.000 zł na nieruchomości należącej do Enel-Med, położonej w Warszawie przy ulicy Gilarskiej 86C.

Przy ulicy Gilarskiej 86C w Warszawie Enel-Med prowadzi Szpital Zacisze. Poza tym w stolicy posiada także Szpital Centrum przy Alei Solidarności oraz placówki ambulatoryjne – Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska i Puławska. Własne oddziały Centrum zlokalizowane są także w Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie). Enel-Med posiada także własne oddziały i pracownie diagnostyczne (Bielany, Oddział Centrum i Zacisze w Warszawie, w Lublinie, Łomży, Mielcu, Poznaniu, Wołominie, Koninie i Gdańsku). Na sieć partnerską Enel-Med składa się także kilkaset placówek współpracujących w całym kraju. Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.