Enel-Med: utworzenie spółki Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa

0
893


Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med. powziął uchwałę o zawiązaniu zależnej spółki –  Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o. Utworzenie spółki stanowi etap przygotowujący do ewentualnego pozyskania inwestora zewnętrznego lub przygotowania do sprzedaży udziałów.

Głównym przedmiotem działalności spółki Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o. będzie świadczenie usług medycznych z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

Enel-Med wniesie 100 procent udziałów w kapitale zakładowym nowej spółki. Zostanie to poprzedzone wniesieniem przez Enel-Med zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej zespołem składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności z zakresu diagnostyki obrazowej w następujących placówkach: oddziale diagnostycznym Bielany w Warszawie, pracowni rezonansu magnetycznego w oddziale Grunwaldzka w Gdańsku, pracowni rezonansu magnetycznego w Koninie, pracowni rezonansu magnetycznego w Mielcu, pracowni tomografii komputerowej w Poznaniu, pracowni rezonansu magnetycznego w Łomży, pracowni tomografii komputerowej w Wołominie oraz pracowni diagnostycznej w Lublinie.