Enel-Med: wynajęcie pomieszczeń na przychodnię w Warszawie

0
1026

Enel Invest, spółka zależna Centrum Medycznego Enel-Med, zawarła 29 września 2015 roku umowę z IREEF – Crown Square Warsaw PropCo dotycząca wynajęcia pomieszczeń na nowa przychodnię, zlokalizowaną przy ulicy Przyokopowej 31 w Warszawie.

Okres najmu wynosi 10 lat i rozpocznie się w dniu następującym po upływie 6 tygodni od daty wydania, a wydanie przedmiotu najmu nastąpi nie później niż 28 lipca 2016 roku.

Łączna wartość opłat czynszowych (określonych w umowie w euro) oraz opłat eksploatacyjnych (ustalonych w zł) w okresie 10 lat obowiązywania umowy wyniesie około 10.565.374,71 zł netto. Czynsz płatny będzie w zł, a kwota będzie stanowić równowartość w zł kwot wyrażonych w euro, przeliczonych w oparciu o średni kurs Narodowego Banku Polskiego w dniu roboczym poprzedzającym wystawienie faktury.

Ulica Przyokopowa znajduje się w warszawskiej dzielnicy Wola, w pobliżu stacji II linii metra Rondo Daszyńskiego.

Enel-Med prowadzi w Warszawie siedem oddziałów własnych – Promenada, Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska i Zacisze. Oddziały własne Enel-Med. znajdują się także w Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie, West Gate)

Enel-Med prowadzi także sześć specjalistycznych przychodni przyzakładowych (Sonoco w Łodzi, Philips w Pile, NBP i Millennium w Warszawie, LG Display Poland w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice Podgórne, Podstrefie Wrocław-Kobierzyce, Przychodnia Przyzakładowa w Rossmann SDP w Łodzi), klinikę medycyny estetycznej Estell oraz dwa szpitale w Warszawie: wielospecjalistyczny Szpital Zacisze, funkcjonujący od 1998 roku (operacje z zakresu: ginekologii, laryngologii, okulistyki, chirurgii naczyniowej i ogólnej) i otwarty w 2012 roku Szpital Centrum, gdzie wybitni lekarze operatorzy przeprowadzają innowacyjne zabiegi z zakresu ortopedii, neurochirurgii i chirurgii ręki. Ogólnopolska sieć medyczna Enel-Med obejmuje również ponad 1.300 placówek partnerskich w całej Polsce.

Enel-Med zapowiada otwarcie w czwartym kwartale 2015 roku kliniki medycyny sportowej oraz przychodni abonamentowej  w Warszawie.