Enel-Med.: wzrost przychodów o ponad 10,5%

0
826

Przychody Centrum Medycznego Enel-Med osiągnięte w I kwartale 2012 roku wzrosły o 10,5 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 i wyniosły prawie 45 mln zł. mln zł. Wynik EBITDA spółki wyniósł 1,5 mln zł.

– Cieszy nas fakt, że Enel-Med dynamicznie się rozwija oraz konsekwentnie realizuje założenia planu inwestycyjnego założonego w czasie oferty publicznej. Największy przyrost sprzedaży można zaobserwować w kanale związanym z rozliczeniami z towarzystwami ubezpieczeniowymi – o 21 procent. Jest to dowód na to, że klienci posiadający polisy zdrowotne coraz częściej wybierają sieć Enel-Med. Duży wzrost w porównaniu z 2011 rokiem odnotowały także abonamenty – o 16 procent. Trzecim kanałem o znaczącym wzroście sprzedaży były rozliczenia FFS (fee-for-service) z klientami instytucjonalnymi, które odnotowały wzrost o 12 procent. Wyniki te świadczą o słuszności naszej strategii rozwoju – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

– Rynek prywatnej służby zdrowia jest perspektywiczny oraz wciąż nienasycony, zatem należy wykorzystać jego potencjał. Już w czerwcu spółka planuje otwarcie Szpitala Centrum, który zlokalizowany jest przy al. Solidarności w Warszawie – dodaje Adam Rozwadowski.

W pierwszym kwartale 2012 roku istotny  wpływ na osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe miało otwarcie w drugiej połowie  2011 roku, zgodnie z zakładanym planem inwestycyjnym,  trzech nowych placówek – Oddziału Diagnostycznego Centrum w Warszawie oraz przychodni wieloprofilowej i pracowni diagnostycznej w Gdańsku, których koszt wyniósł około 29 mln zł. Koszty stałe tych placówek, w tym przede wszystkim czynsze, amortyzacja oraz wynagrodzenia personelu administracyjnego, wydatnie wpłynęły na wyniki pierwszego kwartału 2012 roku. Były to znaczące przedsięwzięcia, które będą przynosiły pozytywne efekty, jednak w perspektywie dłuższego czasu. Drugim istotnym czynnikiem implikującym wyniki było podpisanie z opóźnieniem kontraktu na usługi szpitalne z mazowieckim oddziałem NFZ. Spowodowało to spadek sprzedaży w tym kanale o 30 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Należy jednocześnie pamiętać, że ten fragment działalności spółki jest najbardziej zyskowny. Sprzedaż kolejnych miesięcy wyrówna realizację kontraktu na poziomie 2011 roku, a drugie półrocze 2012 roku spowoduje zwiększenie potencjału szpitali Enel-Med, wynikające z otwarcia nowego Szpitala Centrum, co skutkować będzie rozpoczęciem procedury pozyskania kontraktu z NFZ na ortopedię i neurochirurgię. 

Poza podjęciem znacznych inwestycji, spółka koncentrowała się również na pozyskiwaniu nowych klientów. W pierwszym kwartale 2012 roku zostało podpisanych 110 umów z klientami korporacyjnymi na świadczenie usług medycznych, między innymi z Grupą Mota-Engil, gdzie miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług może wynieść ponad 58 tys. zł czy JTI Polska Sp. z o.o. , z wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym ponad 75 tys. zł. Enel-Med rozpoczął również  jedenasty rok współpracy z Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Ponadto spółka zawarła szereg umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej z pracowniach diagnostycznych.

Enel-Med nawiązał także współpracę z warszawskim Szpitalem Wolskim oraz Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce w zakresie diagnostyki obrazowej i podpisał umowę z firmą Philips Polska na zakup sprzętu medycznego do nowego szpitala w Warszawie, którego otwarcie nastąpi w czerwcu 2012 roku. Szpital będzie wyposażony w 30 łóżek, 3 stanowiska pooperacyjne oraz dwie w pełni wyposażone sale operacyjne. Do nowo powstałego szpitala zostaną przeniesione dwie specjalności ze Szpitala Zacisze: ortopedia i neurochirurgia. W ramach prowadzonego szpitala od czwartego kwartału 2011 roku funkcjonuje Oddział diagnostyczny Centrum, wyposażony w 64 – rzędowy tomograf komputerowy oraz 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny, w którym można wykonywać  wysokospecjalistyczne badania ortopedyczne, kardiologiczne, mammografię rezonansu magnetycznego oraz  sonoelastografię (metoda pomiaru elastyczności tkanek).