Enel-Med.: wzrost przychodów o ponad 10,5%

Autor:
15 maja 2012

Przychody Centrum Medycznego Enel-Med osiągnięte w I kwartale 2012 roku wzrosły o 10,5 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 i wyniosły prawie 45 mln zł. mln zł. Wynik EBITDA spółki wyniósł 1,5 mln zł.

- Cieszy nas fakt, że Enel-Med dynamicznie się rozwija oraz konsekwentnie realizuje założenia planu inwestycyjnego założonego w czasie oferty publicznej. Największy przyrost sprzedaży można zaobserwować w kanale związanym z rozliczeniami z towarzystwami ubezpieczeniowymi – o 21 procent. Jest to dowód na to, że klienci posiadający polisy zdrowotne coraz częściej wybierają sieć Enel-Med. Duży wzrost w porównaniu z 2011 rokiem odnotowały także abonamenty – o 16 procent. Trzecim kanałem o znaczącym wzroście sprzedaży były rozliczenia FFS (fee-for-service) z klientami instytucjonalnymi, które odnotowały wzrost o 12 procent. Wyniki te świadczą o słuszności naszej strategii rozwoju – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

- Rynek prywatnej służby zdrowia jest perspektywiczny oraz wciąż nienasycony, zatem należy wykorzystać jego potencjał. Już w czerwcu spółka planuje otwarcie Szpitala Centrum, który zlokalizowany jest przy al. Solidarności w Warszawie – dodaje Adam Rozwadowski.

W pierwszym kwartale 2012 roku istotny  wpływ na osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe miało otwarcie w drugiej połowie  2011 roku, zgodnie z zakładanym planem inwestycyjnym,  trzech nowych placówek – Oddziału Diagnostycznego Centrum w Warszawie oraz przychodni wieloprofilowej i pracowni diagnostycznej w Gdańsku, których koszt wyniósł około 29 mln zł. Koszty stałe tych placówek, w tym przede wszystkim czynsze, amortyzacja oraz wynagrodzenia personelu administracyjnego, wydatnie wpłynęły na wyniki pierwszego kwartału 2012 roku. Były to znaczące przedsięwzięcia, które będą przynosiły pozytywne efekty, jednak w perspektywie dłuższego czasu. Drugim istotnym czynnikiem implikującym wyniki było podpisanie z opóźnieniem kontraktu na usługi szpitalne z mazowieckim oddziałem NFZ. Spowodowało to spadek sprzedaży w tym kanale o 30 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Należy jednocześnie pamiętać, że ten fragment działalności spółki jest najbardziej zyskowny. Sprzedaż kolejnych miesięcy wyrówna realizację kontraktu na poziomie 2011 roku, a drugie półrocze 2012 roku spowoduje zwiększenie potencjału szpitali Enel-Med, wynikające z otwarcia nowego Szpitala Centrum, co skutkować będzie rozpoczęciem procedury pozyskania kontraktu z NFZ na ortopedię i neurochirurgię. 

Poza podjęciem znacznych inwestycji, spółka koncentrowała się również na pozyskiwaniu nowych klientów. W pierwszym kwartale 2012 roku zostało podpisanych 110 umów z klientami korporacyjnymi na świadczenie usług medycznych, między innymi z Grupą Mota-Engil, gdzie miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług może wynieść ponad 58 tys. zł czy JTI Polska Sp. z o.o. , z wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym ponad 75 tys. zł. Enel-Med rozpoczął również  jedenasty rok współpracy z Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Ponadto spółka zawarła szereg umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej z pracowniach diagnostycznych.

Enel-Med nawiązał także współpracę z warszawskim Szpitalem Wolskim oraz Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce w zakresie diagnostyki obrazowej i podpisał umowę z firmą Philips Polska na zakup sprzętu medycznego do nowego szpitala w Warszawie, którego otwarcie nastąpi w czerwcu 2012 roku. Szpital będzie wyposażony w 30 łóżek, 3 stanowiska pooperacyjne oraz dwie w pełni wyposażone sale operacyjne. Do nowo powstałego szpitala zostaną przeniesione dwie specjalności ze Szpitala Zacisze: ortopedia i neurochirurgia. W ramach prowadzonego szpitala od czwartego kwartału 2011 roku funkcjonuje Oddział diagnostyczny Centrum, wyposażony w 64 – rzędowy tomograf komputerowy oraz 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny, w którym można wykonywać  wysokospecjalistyczne badania ortopedyczne, kardiologiczne, mammografię rezonansu magnetycznego oraz  sonoelastografię (metoda pomiaru elastyczności tkanek).

Przychody Centrum Medycznego Enel-Med osiągnięte w I kwartale 2012 roku wzrosły o 10,5 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 i wyniosły prawie 45 mln zł. mln zł. Wynik EBITDA spółki wyniósł 1,5 mln zł.

– Cieszy nas fakt, że Enel-Med dynamicznie się rozwija oraz konsekwentnie realizuje założenia planu inwestycyjnego założonego w czasie oferty publicznej. Największy przyrost sprzedaży można zaobserwować w kanale związanym z rozliczeniami z towarzystwami ubezpieczeniowymi – o 21 procent. Jest to dowód na to, że klienci posiadający polisy zdrowotne coraz częściej wybierają sieć Enel-Med. Duży wzrost w porównaniu z 2011 rokiem odnotowały także abonamenty – o 16 procent. Trzecim kanałem o znaczącym wzroście sprzedaży były rozliczenia FFS (fee-for-service) z klientami instytucjonalnymi, które odnotowały wzrost o 12 procent. Wyniki te świadczą o słuszności naszej strategii rozwoju – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

– Rynek prywatnej służby zdrowia jest perspektywiczny oraz wciąż nienasycony, zatem należy wykorzystać jego potencjał. Już w czerwcu spółka planuje otwarcie Szpitala Centrum, który zlokalizowany jest przy al. Solidarności w Warszawie – dodaje Adam Rozwadowski.

W pierwszym kwartale 2012 roku istotny  wpływ na osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe miało otwarcie w drugiej połowie  2011 roku, zgodnie z zakładanym planem inwestycyjnym,  trzech nowych placówek – Oddziału Diagnostycznego Centrum w Warszawie oraz przychodni wieloprofilowej i pracowni diagnostycznej w Gdańsku, których koszt wyniósł około 29 mln zł. Koszty stałe tych placówek, w tym przede wszystkim czynsze, amortyzacja oraz wynagrodzenia personelu administracyjnego, wydatnie wpłynęły na wyniki pierwszego kwartału 2012 roku. Były to znaczące przedsięwzięcia, które będą przynosiły pozytywne efekty, jednak w perspektywie dłuższego czasu. Drugim istotnym czynnikiem implikującym wyniki było podpisanie z opóźnieniem kontraktu na usługi szpitalne z mazowieckim oddziałem NFZ. Spowodowało to spadek sprzedaży w tym kanale o 30 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Należy jednocześnie pamiętać, że ten fragment działalności spółki jest najbardziej zyskowny. Sprzedaż kolejnych miesięcy wyrówna realizację kontraktu na poziomie 2011 roku, a drugie półrocze 2012 roku spowoduje zwiększenie potencjału szpitali Enel-Med, wynikające z otwarcia nowego Szpitala Centrum, co skutkować będzie rozpoczęciem procedury pozyskania kontraktu z NFZ na ortopedię i neurochirurgię. 

Poza podjęciem znacznych inwestycji, spółka koncentrowała się również na pozyskiwaniu nowych klientów. W pierwszym kwartale 2012 roku zostało podpisanych 110 umów z klientami korporacyjnymi na świadczenie usług medycznych, między innymi z Grupą Mota-Engil, gdzie miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług może wynieść ponad 58 tys. zł czy JTI Polska Sp. z o.o. , z wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym ponad 75 tys. zł. Enel-Med rozpoczął również  jedenasty rok współpracy z Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Ponadto spółka zawarła szereg umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej z pracowniach diagnostycznych.

Enel-Med nawiązał także współpracę z warszawskim Szpitalem Wolskim oraz Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce w zakresie diagnostyki obrazowej i podpisał umowę z firmą Philips Polska na zakup sprzętu medycznego do nowego szpitala w Warszawie, którego otwarcie nastąpi w czerwcu 2012 roku. Szpital będzie wyposażony w 30 łóżek, 3 stanowiska pooperacyjne oraz dwie w pełni wyposażone sale operacyjne. Do nowo powstałego szpitala zostaną przeniesione dwie specjalności ze Szpitala Zacisze: ortopedia i neurochirurgia. W ramach prowadzonego szpitala od czwartego kwartału 2011 roku funkcjonuje Oddział diagnostyczny Centrum, wyposażony w 64 – rzędowy tomograf komputerowy oraz 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny, w którym można wykonywać  wysokospecjalistyczne badania ortopedyczne, kardiologiczne, mammografię rezonansu magnetycznego oraz  sonoelastografię (metoda pomiaru elastyczności tkanek).

Inne artykuły

Pracodawcy RP wręczyli Jubileuszowe Wektory 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.01.2022

15 stycznia 2022 po raz 20. wręczone zostały nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Medal Pro Masovia otrzymał z rąk marszałka województwa organizator wydarzenia. Partnerem medycznym uroczystości była Grupa Lux Med, a jednym z partnerów – Laboratoria Medyczne Diagnostyka.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawiciela rynku medycznego.

Wyróżnienie otrzymał Piotr Sójka, współwłaściciel firmy MIRAI Clinic sp. za stworzenie unikalnego, nowoczesnego centrum ortopedycznego przy zachowaniu najwyższej troski o zabytkową wartość budowli i potrzeby lokalnej społeczności.

MIRAI Clinic prowadzi placówki w Otwocku oraz w Warszawie – w dzielnicach Wola i Mokotów.

Czytaj także: Sport-Klinika organizatorem sympozjum ortopedycznego>>>

Pozostali wyróżnieni Wektorami 2021 to: Andrzej Wasilewski, akcjonariusz MAK Investments S.A.,  Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu Nowel Sp. z o.o., Michael Schulz, regional manager H&M Hennes & Mauritz logistics sp z o.o., Jan Rejs, właściciel i założyciel Rejs Sp. z o.o. w Rypinie oraz spółka Polenergia S.A.

Nagrodę Super Wektora otrzymał Rafał Brzoska, prezes InPost Sp. z o.o.

Wektory to coroczne nagrody przyznawane od 2002 roku przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Są prestiżowym wyróżnieniem dla tych, którzy wskazują nowatorskie rozwiązania dla polskiej gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego.

Przeczytaj teraz

Alab realizuje pilotaż badania molekularnego HPV-DNA

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Alab Plus wspólnie z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach został wybrany, w wyniku postępowania konkursowego, do realizacji pilotażu zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV-HR) jako nowego testu przesiewowego w profilaktyce raka szyjki macicy w Polsce.

Celem pilotażu jest ocena i porównanie skuteczności testu w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego oraz badania cytologicznego w wykrywaniu zmian przedrakowych i raka szyjki macicy.

Grupa Alab na potrzeby pilotażu będzie wykonywać badania cytologiczne, badania w kierunku oznaczenia DNA HPV-HR oraz badania histopatologiczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS>>>

-Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak prestiżowym projekcie i wierzymy, że nasz udział przyczyni się do wypracowania optymalnej strategii, która w przyszłości pozwoli na znaczące ograniczenie zachorowalności kobiet na raka szyjki macicy i wypracowanie efektywnej profilaktyki dla każdej Polki – mówi Magdalena Popławska-Barlik, koordynator pilotażu w Alab Plus.

W całym kraju podejmowane są akcje profilaktyczne i edukacyjne, aby zapobiec wysokiej śmiertelności z powodu raka szyjki macicy. Inicjatywa bezpłatnych przesiewowych badań w ramach pilotażu dotyczy kobiet w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały wykonanego badania cytologicznego.

Grupa Alab to ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagnostycznych. Jest częścią europejskiej sieci placówek skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu. Posiada 80 laboratoriów oraz ponad 400 punktów pobrań na terenie całego kraju.

Czytaj także: Alab rozwija sieć placówek >>>

Przeczytaj teraz

Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Przychodnia Żagiel-Med, działająca przy ulicy Onyksowej 2 w Lublinie, otworzyła nową poradnię, w której konsultacji udziela specjalista w zakresie chorób płuc dzieci. Konsultacje oferowane w poradni są komercyjne.

Przychodnia Żagiel-Med przy ulicy Onyksowej działa od września 2021 roku. Zajmuje pomieszczenia o powierzchni 600 mkw.

Przeniosły się tutaj poradnie wcześniej funkcjonujące w przychodniach Żagiel Med przy ulicy Zana i Onyksowej 12, które zajmują obecnie lepiej wyposażone i nowocześniejsze gabinety. W nowej siedzibie możliwe jest także rozszerzenie zakresu oferowanych usług.

Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne. Można tutaj wykonać badanie USG oraz skorzystać z szerokiego zakresu świadczeń stomatologicznych, zarówno w ramach NFZ jak i komercyjnie.

Żagiel Med prowadzi w Lublinie także szpital przy ulicy Tetmajera 21, który działa we własnym 5-kondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni 3,3 tys. mkw. Szpital posiada 36 łóżek dla pacjentów i dwie sale operacyjne, funkcjonuje w formule otwartej, bez wyodrębnionych fizycznie oddziałów. Wykonywane są tutaj zabiegi w zakresie chirurgii bariatrycznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, ortopedii, ginekologii, otolaryngologii, urologii, neurologii, neurochirurgii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Czytaj także: Żagiel Med: największa prywatna inwestycja w zdrowie na Lubelszczyźnie >>>

W budynku zlokalizowana jest również WSPR z trzema karetkami wyjazdowymi oraz własna centralna sterylizatornia świadcząca usługi na rzecz szpitala oraz dla około 20 zewnętrznych jednostek medycznych, w tym dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Straży Pożarnej czy Policji. Przy szpitalu działa przychodnia.

Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej Żagiel.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Ogrodowa rozszerza ofertę badań

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Ogrodowa ze Skierniewic rozszerzyło ofertę świadczeń o specjalistyczną diagnostykę dla najmłodszych pacjentów, czyli USG dzieci oraz USG przezciemiączkowe. Badania są komercyjne.

Pracownia diagnostyki obrazowej w Centrum Medycznym Ogrodowa oferuje także wykonywanie badań USG jamy brzusznej, węzłów chłonnych, piersi, tarczycy, narządu ruchu, echo serca (także u dzieci i noworodków) oraz badanie USG doppler.

Centrum Medyczne Ogrodowa oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W ofercie placówki są świadczenia w zakresie stomatologii, medycyny estetycznej a także diagnostyka laboratoryjna. Prowadzone są badania kliniczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Centrum Ogrodowa działa od 2013 roku. Zlokalizowane jest w centrum miasta przy ulicy Ogrodowej 21/23 w budynku o powierzchni około 11000 mkw (część medyczna zajmuje około 900 mkw).  W budynku działa też apteka.

Właścicielem placówki jest lekarz Grzegorz Kania, prowadzący także sieć przychodni zlokalizowanych w sąsiednich miejscowościach – w Makowie, Bolimowie, Łowiczu oraz drugą placówkę w Skierniewicach – na osiedlu Zadębie.

Przeczytaj teraz

Chorzów: Severux współpracuje ze szpitalem klinicznym

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Severux z Chorzowa rozpoczęło współprace z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu w zakresie realizacji projektu, którego celem jest poprawa wyleczalności raka płuca w mikroregionie śląskim.

Jest to projekt dofinansowany ze środków unijnych, a jego realizacja potrwa do 30 listopada 2023 roku.

W ramach projektu wykonywane są badania obrazowe płuc za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.

Celem programu jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej nowotworów płuc oraz poprawa ich wykrywalności na wczesnym etapie. Organizatorzy kampanii działają na rzecz zwiększenia dostępności niskodawkowej tomografii komputerowej dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Centrum Medyczne Severux powstało w roku 2019. Oferuje świadczenia w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz konsultacje specjalistyczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Główną specjalizacją centrum jest diagnostyka obrazowa, szczególnie badania układu mięśniowo-szkieletowego.

Działa tutaj pracownia USG, przyjmują specjaliście w zakresie reumatologii, endokrynologii, kardiologii, dermatologii, ginekologii, ortopedii. Można skorzystać z porad dietetyka, z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz w zakresie medycyny estetycznej, a także ze świadczeń medycyny sportowej.

W centrum wykonywane są badania ultrasonograficzne, a w ramach współpracy z innymi placówkami (takimi jak sieć pracowni firmy Tomma) specjaliści z Centrum Severux oceniają i opisują badania obrazowe – RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Severux mieści się przy ulicy Katowickiej 157, na parterze nowo wybudowanego budynku.

Placówkę prowadzi Severux sp. z p.o., jej wspólnikami są – Jarosław Maczuch, Jarosław Skupiński, i Wojciech Wawrzynek, lekarze radiolodzy oraz Wojciech Maczuch, którzy tworzą również zarząd spółki.

Przeczytaj teraz

Kraków: nowa poradnia w CM Prokocim

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Prokocim z Krakowa uruchomiło na początku stycznia 2022 roku nową poradnię, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W poradni przyjmują lekarze rodzinni oraz lekarz pediatra.

Centrum Medyczne Prokocim otwarte została na początku roku 2020. Działa przy ulicy Dygasińskiego 2d, w nowym budynku, w którym zlokalizowane są także inne placówki medyczne.

Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz drobne zabiegi.

Czytaj także: Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med >>>

W placówce działają między innymi poradnie – flebologiczna, immunologiczna, ginekologiczna, gastrologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, psychologiczna czy chirurgii plastycznej,

Wśród dostępnych procedur są między innymi biopsje, zabiegi w zakresie urologii, chirurgii czy dermatologii. W ramach diagnostyki wykonywane są badania USG, EKG i rektoskopia.

Centrum Medyczne Prokocim zatrudnia lekarzy na co dzień pracujących między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla, czy Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Przeczytaj teraz