Enel-Med: wzrost przychodów w ciągu III kwartałów 2016

0
829


W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku przychody Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med wyniosły 202 mln zł, czyli o 18 procent więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku.

W tym czasie zysk netto wyniósł 2 412 tys. zł i był podobnej wysokości jak rok wcześniej, kiedy to miał wartość 2484 tys. zł.

W III kwartale 2016 roku przychody Grupy  wyniosły 68,1 mln zł. W tym czasie Enel-Med. osiągnął 14-procentowy wzrost w obszarze abonamentów, stanowiącym 65 procent udziałów w strukturze przychodów, oraz 28 procentowy wzrost w zakresie usług komercyjnych, na których rozwój spółka mocno stawia.

Udało się także uzyskać dalszy wzrost marżowości na poziomie EBITDA. W III kwartale 2015 roku średnia marżowość EBITDA wyniosła 7,2 procenta, a w III kwartale 2016 roku udało się ją zwiększyć do 12 procent.

W III kwartale 2016 roku osiągnięty przez Grupę zysk netto wyniósł 2664 tys. zł. Rok wcześniej zysk miał wartość 1039 tys. zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku spółka Enel-Med S.A. kontynuowała realizację ogłoszonej strategii rozwoju na lata 2014-2016. Działania te koncentrowały się przede wszystkim na otwieraniu nowych placówek oraz pracach nad uruchomieniem kolejnych.

Od 1 stycznia 2016 roku Grupa Kapitałowa Centrum Medyczne Enel-Med S.A. rozpoczęła działalność w obszarze długoterminowej opieki nad osobami starszymi. Od tego dnia do Grupy dołączył nowy podmiot – Jovimed Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny sp. z o.o. prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz udzielającą świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Ośrodek prowadzony jest przez tę spółkę w Ksawerowie koło Łodzi.

25 stycznia 2016 roku przyjmowanie pacjentów rozpoczął kolejny oddział w Warszawie, mieszczący się przy ulicy Postępu. 22 lutego 2016 roku uruchomiono kolejną przychodnię wieloprofilową w Katowicach. Natomiast 1 kwietnia 2016 roku działalność rozpoczęła druga placówka medycyny sportowej Enel-Sport zlokalizowana w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej. Placówka ta świadczy usługi z zakresu medycyny sportowej i rehabilitacji dla dzieci. Dodatkowo na terenie placówki prowadzone jest centrum odnowy biologicznej oraz treningu personalnego.

W I półroczu 2016 roku Enel-Invest sp. z o.o. podpisała umowę na wynajem powierzchni na potrzeby kolejnej przychodni, która będzie prowadzona w Warszawie na Wilanowie. W okresie tym przedłużone zostały także umowy najmu na potrzeby Oddziału Puławska w Warszawie oraz Oddziału Arkady Wrocławskie.

W III kwartale 2016 roku prowadzone były prace nad uruchomieniem Oddziału Przyokopowa położonego przy ulicy  Przyokopoowej w Warszawie, który rozpoczął przyjmowanie pacjentów w IV kwartale 2016 roku. Obok standardowych usług charakteryzujących przychodnię wielospecjalizacyjną, w oddziale funkcjonować będzie ambulatoryjna pomoc doraźna w ramach medycyny rodzinnej.

W prezentowanym okresie prowadzone były także prace nad uruchomieniem kolejnych placówek, czyli Oddziału Alfa Plaza zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy  Batorego, placówki przy ulicy  Klimeckiego w Krakowie oraz placówki w budynku Alto Wilanów przy Alei Rzeczpospolitej w Warszawie.

Poza tym w III kwartale 2016 spółka podjęła decyzję o wdrożeniu telemedycyny w ramach pakietu usług świadczących przez Centrum Medyczne Enel-Med S.A.

Grupa Enel-Med istnieje od 1993 roku. Od 2011 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. W jej skład wchodzą oddziały wysokospecjalistyczne w wielu miastach Polski, dwa szpitale medyczne oraz klinika medycyny estetycznej Estell i medycyny sportowej Enel-Sport.