Enel-Med: wzrost przychodów w I półroczu 2016 o 16 procent

0
748

Spółka Centrum Medyczne Enel-Med S.A. osiągnęła w I półroczu 2016 roku przychody na poziomie 130 mln zł, czyli o 16 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2015. W okresie tym zanotowano 11-procentowy wzrost w obszarze abonamentów, stanowiącym 66 procent przychodów spółki a także 30-procentowywzrost usług komercyjnych, na których rozwój mocno stawia spółka.

Przychody Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med w I półroczu 2016 roku wyniosły 133.920 tys. zł, czyli o 16,95 procent więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W I półroczu 2016 roku spółka zanotowała 252 tys. zł straty, w analogicznym okresie roku 2015 zanotowano natomiast 1445 tys. zł zysku.

Pierwsze półrocze 2016 roku to kontynuacja realizacji ogłoszonej przez spółkę Enel-Med strategii rozwoju na lata 2014-2016. W okresie tym otwarte zostały nowe placówki oraz kontynuowano prace nad uruchomieniem kolejnych.

Od 1 stycznia 2016 roku Grupa Kapitałowa Centrum Medyczne Enel-Med S.A. rozpoczęła działalność w obszarze długoterminowej opieki nad osobami starszymi. Od tego dnia do Grupy dołączył nowy podmiot – Jovimed Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny sp. z o.o. prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz udzielającą świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Ośrodek prowadzony jest w Ksawerowie koło Łodzi.

25 stycznia 2016 roku przyjmowanie pacjentów rozpoczął kolejny oddział w Warszawie, mieszczący się w przy ulicy Postępu. Usługi w nim świadczone obejmują między innymi  dostęp do lekarzy podstawowych specjalności, takich jak internista czy lekarz medycyny rodzinnej. Ponadto w oddziale tym świadczone są usługi stomatologiczne. W placówce możliwe do zrealizowania są także konsultacje okulistyczne, badania medycyny pracy czy badania EKG.

22 lutego 2016 roku uruchomiono kolejną przychodnię wieloprofilową w Katowicach. Placówka ta wyposażona została w nowoczesny, 3-teslowy rezonans magnetyczny.

Natomiast 1 kwietnia 2016 roku działalność rozpoczęła druga placówka medycyny sportowej Enel-Sport, zlokalizowana w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej. Placówka ta świadczy usługi z zakresu medycyny sportowej i rehabilitacji dla dzieci. Dodatkowo na terenie placówki prowadzone jest centrum odnowy biologicznej oraz treningu personalnego.

W I półroczu 2016 roku podpisane zostały także umowy na wynajem powierzchni na potrzeby kolejnych przychodni w Warszawie, zlokalizowanych na warszawskim Wilanowie oraz przy ulicy Przyokopowej. W nowo powstałych placówkach (ich otwarcie planowane jest w IV kwartale 2016 roku) oferowany będzie pacjentom szeroki wybór badań i konsultacji medycznych. W okresie tym przedłużone zostały także umowy najmu na potrzeby oddziału Puławska w Warszawie oraz oddziału Arkady Wrocławskie we Wrocławiu.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. to polska firma obecna na rynku usług medycznych od ponad 20 lat, oferująca pełną obsługę medyczną. Enel-Med opiekuje się pacjentem od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację.

Na ogólnopolską sieć medyczną Enel-Med składają się dwa szpitale zlokalizowane w Warszawie: Szpital Zacisze oraz Szpital Centrum, wieloprofilowe oddziały własne w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu oraz sześć specjalistycznych przychodni przyzakładowych, a także ponad 1400 placówek partnerskich na terenie całego kraju. Od 2014 roku w ramach Grupy Enel-Med funkcjonuje również Klinika Medycyny Estetycznej Estell, a od 2015 roku Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Enel-Sport.