Enel-Med: wzrost przychodów w I półroczu 2017

0
885


Pierwsze półrocze 2017 roku to dla Centrum Medycznego kontynuacja wzrostu przychodów. W okresie tym przychody Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med wyniosły 155,8 mln zł, czyli o 16 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2016.

W I półroczu 2017 Grupa Enel-Med odnotowała także 1 710 tys. zł zysku netto. Rok wcześniej odnotowano stratę w wysokości 252 tysiące złotych.

Przychody jednostki dominującej – Centrum Medyczne Enel-Med. S.A. stanowią 99,3 procenta przychodów całej Grupy Kapitałowej.

W pierwszym półroczu 2017 roku jednostka dominująca – Centrum Medyczne Enel-Med S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 154,7 mln zł, czyli o 16 procent więcej niż w I półroczu 2016.

Porównując te dwa okresy, zauważyć można również, że Centrum Medyczne Enel-Med. S.A. wygenerowało 16-procentowy wzrost w zakresie abonamentów. Obszar ten stanowi 65 procent w strukturze przychodów.

W I półroczu 2017 roku zanotowano także 17-procentowy  wzrost przychodów z usług komercyjnych, na których rozwój spółka mocno stawia.

Początek 2017 roku był również bardzo dobry pod względem osiągniętej marżowości na poziomie EBITDA. W I półroczu 2016 roku średnia marżowość EBITDA wyniosła 6,8 procenta, a w I półroczu 2017 roku udało się ją zwiększyć do 7,3 procenta. Pomimo wzrostu amortyzacji półrocznej w ciągu roku 2016 roku o 0,9 mln zł (związanego głównie z otwarciem nowych placówek medycznych) marżowość na poziomie zysku brutto jest również wyższa (1,4 procenta w I półrocze 2016 roku i 2 procent w I półrocze 2017 roku.).

W roku 2016 Grupa Enel-Med osiągnęła 273,7 mln złotych przychodów, co oznacza wzrost o 16 procent w  porównaniu do roku 2015.  Osiągnięty zysk netto w roku 2016 wyniósł 1 719 tys. zł. Rok wcześniej miał wartość 548 tys. zł.

Grupa Enel-Med istnieje od 1993 roku. Od 2011 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. W jej skład wchodzą oddziały wysokospecjalistyczne w wielu miastach Polski (między innymi w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach), dwa szpitale medyczne oraz klinika medycyny estetycznej Estell i medycyny sportowej Enel-Sport.