Enel-Med: wzrost zysku netto o ponad 320 procent

0
815

Centrum Medyczne Enel-Med. wypracowało w roku 2011 zysk netto na poziomie prawie blisko 4,1 mln zł, czyli aż o 321,8 procent więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Spółka osiągnęła także znaczny wzrost zysku brutto -5,7 mln zł (o 235,3 procent więcej w porównaniu do roku 2010). Przychody ze sprzedaży Enel-Med wzrosły r/r o 20,7 procent – do wartości 166,3 mln zł.

Rok 2011 był dla Centrum Medycznego Enel-Med przede wszystkim czasem konsekwentnej realizacji założonego planu inwestycyjnego.
Dla Enel-Med ubiegły rok stał pod znakiem inwestycji. Dzięki środkom pozyskanym z giełdy, rozwijaliśmy najbardziej rentowne obszary naszej działalności – diagnostykę obrazową, usługi szpitalne i ambulatoryjne. W pierwszym półroczu 2011 roku rozpoczęliśmy budowę szpitala w Warszawie, a pod koniec listopada, uruchomiliśmy na jego terenie nowoczesny oddział diagnostyczny. W ubiegłym roku koncentrowaliśmy się również na poszukiwaniach potencjalnych lokalizacji pod inwestycje. Efektem tych poszukiwań było otwarcie pierwszej przychodni specjalistycznej Enel-Med w Gdańsku, oferującej szeroką gamę usług: od konsultacji lekarzy specjalistów po diagnostykę obrazową oraz uruchomienie nowoczesnej pracowni diagnostycznej w Koninie – jedynej tego typu placówki w tym regionie. Centrum konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, a osiągnięte wyniki finansowe dobrze obrazują ten fakt – Enel-Med odnotowuje systematyczne wzrosty” – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Poza podjęciem znacznych inwestycji, spółka koncentrowała się również na pozyskiwaniu nowych klientów korporacyjnych. W 2011 roku spółka podpisała 330 umów z nowymi firmami, takimi jak m.in.: Philips Lighting Poland, Sonoco Poland Packaging Services, Robert Bosch oraz Bosch Rexroth, a także z największą grupą ubezpieczeniową w Polsce – PZU Pomoc. O dobrej współpracy i perspektywach rozwoju spółki świadczy także zwiększenie udziału w jej kapitale Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz posiada ponad 10 procent udziału w kapitale Spółki)” – dodaje Adam Rozwadowski.

Rok 2012 również rozpoczął się dla Enel-Med korzystnie. Spółka podpisała kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz nawiązała współpracę z warszawskim Szpitalem Wolskim w zakresie diagnostyki obrazowej. Jednym z celów Enel-Med założonych na 2012 rok jest uruchomienie nowoczesnego Szpitala Centrum przy al. Solidarności 128 w Warszawie. Nowo powstały szpital będzie drugim) tego typu obiektem Enel-Med (obok istniejącego szpitala Zacisze).