Enel-Med.: zarząd spółki w tym samym składzie

0
1148

Rada Nadzorcza spółki Centrum Medyczne Enel-Med ponownie powołała na funkcję prezesa zarządu dotychczas sprawującego tę funkcję Adama Rozwadowskiego, a na wiceprezesa zarządu ? ponownie Jacka Rozwadowskiego. Zgodnie ze statutem spółki członkowie zarządu zostali powołani na 3-letnią kadencję.

Adam Stanisław Rozwadowski pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2006 roku. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, na której otrzymał tytuł magistra inżyniera elektryka. W latach 1972-1985 pracował w STOEN, jako kierownik oddziału ogólnotechnicznego, zaś w latach 1985-1995, jako dyrektor w biurze projektowania i realizacji inwestycji. Od 1993 roku, najpierw jako dyrektor generalny, następnie jako prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Jacek Jakub Rozwadowski pełni funkcję wiceprezesa zarządu od 2009 roku. Związany ze spółką od 2002 roku, od 2008 roku jest dyrektorem zarządzającym. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem marketingu Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Zanim podjął pracę w sektorze medycznym, był związany z branżą motoryzacyjną. W latach 1999 ? 2002 zajmował się marketingiem i sprzedażą w DAF Trucks Polska Sp. z o.o. Wcześniej przez rok pracował dla DAF Trucks NV Holland, w którym był odpowiedzialny za sprzedaż na region Polski. W latach 1996 ? 1998 pracował jako project manager w Elektrim S.A.