Enel-Med.: zarząd spółki w tym samym składzie

Autor:
9 maja 2012

Rada Nadzorcza spółki Centrum Medyczne Enel-Med ponownie powołała na funkcję prezesa zarządu dotychczas sprawującego tę funkcję Adama Rozwadowskiego, a na wiceprezesa zarządu ? ponownie Jacka Rozwadowskiego. Zgodnie ze statutem spółki członkowie zarządu zostali powołani na 3-letnią kadencję.

Adam Stanisław Rozwadowski pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2006 roku. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, na której otrzymał tytuł magistra inżyniera elektryka. W latach 1972-1985 pracował w STOEN, jako kierownik oddziału ogólnotechnicznego, zaś w latach 1985-1995, jako dyrektor w biurze projektowania i realizacji inwestycji. Od 1993 roku, najpierw jako dyrektor generalny, następnie jako prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Jacek Jakub Rozwadowski pełni funkcję wiceprezesa zarządu od 2009 roku. Związany ze spółką od 2002 roku, od 2008 roku jest dyrektorem zarządzającym. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem marketingu Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Zanim podjął pracę w sektorze medycznym, był związany z branżą motoryzacyjną. W latach 1999 ? 2002 zajmował się marketingiem i sprzedażą w DAF Trucks Polska Sp. z o.o. Wcześniej przez rok pracował dla DAF Trucks NV Holland, w którym był odpowiedzialny za sprzedaż na region Polski. W latach 1996 ? 1998 pracował jako project manager w Elektrim S.A.

Rada Nadzorcza spółki Centrum Medyczne Enel-Med ponownie powołała na funkcję prezesa zarządu dotychczas sprawującego tę funkcję Adama Rozwadowskiego, a na wiceprezesa zarządu ? ponownie Jacka Rozwadowskiego. Zgodnie ze statutem spółki członkowie zarządu zostali powołani na 3-letnią kadencję.

Adam Stanisław Rozwadowski pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2006 roku. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, na której otrzymał tytuł magistra inżyniera elektryka. W latach 1972-1985 pracował w STOEN, jako kierownik oddziału ogólnotechnicznego, zaś w latach 1985-1995, jako dyrektor w biurze projektowania i realizacji inwestycji. Od 1993 roku, najpierw jako dyrektor generalny, następnie jako prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Jacek Jakub Rozwadowski pełni funkcję wiceprezesa zarządu od 2009 roku. Związany ze spółką od 2002 roku, od 2008 roku jest dyrektorem zarządzającym. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem marketingu Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Zanim podjął pracę w sektorze medycznym, był związany z branżą motoryzacyjną. W latach 1999 ? 2002 zajmował się marketingiem i sprzedażą w DAF Trucks Polska Sp. z o.o. Wcześniej przez rok pracował dla DAF Trucks NV Holland, w którym był odpowiedzialny za sprzedaż na region Polski. W latach 1996 ? 1998 pracował jako project manager w Elektrim S.A.

Inne artykuły

W Warszawie powstało laboratorium całogenomowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

Konsorcjum Central Europe Genomics Center, realizatora projektu Genomiczna Mapa Polski, oraz Centrum Badań DNA, które jest częścią Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. otworzyło w Warszawie laboratorium całogenomowe.

Umożliwi ono prowadzenie najbardziej zaawansowanych badań genetycznych bez konieczności wysyłania próbek za granicę. Pozwoli to na istotne obniżenie kosztów całej procedury oraz skrócenie czasu realizacji analizy o kilka tygodni. Wrażliwe dane będą przechowywane wyłącznie na krajowych serwerach.

Szybsza diagnostyka genetyczna

Laboratorium umożliwi odczyt całej informacji genetycznej zakodowanej w DNA szybciej i taniej, niż ma to miejsce w przypadku analizy zlecanej podmiotom zagranicznym. Usprawni to wykonywanie badań w kierunku predyspozycji do chorób warunkowanych genetycznie i nowotworowych oraz pozwoli na personalizację leczenia w oparciu o precyzyjne dane o metabolizmie leków. To również szansa na błyskawiczną diagnostykę chorób wrodzonych u noworodków cierpiących na zaburzenia metaboliczne, gdzie kluczowe jest natychmiastowe rozpoczęcie właściwie dobranej terapii.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Uruchomiona jednostka to również odpowiedź na postulaty środowiska genetyków klinicznych. Jego przedstawiciele od wielu lat zabiegali o to, by wysoko zaawansowane badania były wykonane w kraju, z uwagi na potrzebę zapewnienia maksymalnej ochrony danych wrażliwych oraz usprawnienie całej procedury.

– Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pierwszych badań komercyjnych w oparciu o szerokie zainteresowanie ze strony podmiotów publicznych i prywatnych, z którymi pozostajemy  w stałym kontakcie. Chcemy skupić się na szybkiej komercjalizacji naszej oferty tak, aby optymalnie wykorzystać moce laboratorium i potencjał ekspercki stworzonego przez nas zespołu. Nowa jednostka badawcza pozwoli nam wejść na kolejne rynki, poszerzyć bazę przychodową i konsekwentnie zwiększać wartość spółki. Zakładamy, że nasi akcjonariusze odczują pozytywny wpływ tej działalności już w wynikach za drugie półrocze tego roku – podkreśla Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu Inno-Gene S.A.

Dotychczas analizy genetyczne – zlecane przez szpitale w oparciu o finansowanie z NFZ, ale także przez policję czy prokuraturę – były wykonywane przede wszystkim w Azji i USA. Wyniki trafiały do Polski po około dwóch miesiącach. Po uruchomieniu jednostki  w Warszawie czas oczekiwania na nie skróci się nawet o sześć tygodni, a koszt realizacji całej procedury zostanie obniżony kilkakrotnie.

Niższe koszty badań

– Otwarcie pierwszego w Polsce laboratorium całegenomowego to przełomowy moment dla nauki i biznesu w tej części Europy oraz możliwość rozwoju sektora life science na światowym poziomie. To również ważna data dla lekarzy i pacjentów. Obniżenie kosztów realizacji badań to potencjał zwiększenia ich dostępności. Nie bez znaczenia będzie również krótszy czas analizy. Specjalistyczny sprzęt w postaci sekwenatorów DNBSEQ-T7 pozwoli generować aż 1~6 TB danych wysokiej jakości w ciągu jednego dnia – wyjaśnia Jacek Wojciechowicz.

Wzorzec DNA

W laboratorium zostanie stworzony referencyjny genom Polski, czyli wzorzec DNA, który będzie wspierał rozwój wielu projektów naukowych, medycznych i komercyjnych, między innymi w obszarze medycyny spersonalizowanej. Warto jednocześnie podkreślić, że badania całego genomu dla danej osoby wykonuje się tylko raz w życiu, bo materiał zawarty  w komórce nie ulega zmianie w czasie.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Inno-Gene S.A. zarządza grupą spółek działających w sektorach biotechnologii, bioinformatyki, medycyny spersonalizowanej oraz farmakogenetyki. Grupa posiada ponad 14-letnie doświadczenie w diagnostyce mikrobiologicznej i wirusologicznej oraz w badaniach genetycznych. Należące do grupy Centrum Badań DNA ma aktualnie w ofercie ponad 250 badań i testów diagnostycznych wykonywanych metodami genetycznymi i immunologicznymi.

 

Przeczytaj teraz

Planujemy współpracę z ubezpieczycielami 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

Sławomir Łopalewski, dyrektor zarządzający Lux Med Ubezpieczenia 

Wprowadzając na rynek Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med – Pełna Opieka, mieliśmy świadomość, że jest to swego rodzaju rewolucja dla systemu. Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakim obecnie zmaga się ochrona zdrowia w Polsce, spodziewamy się, że nasza polisa szpitalna to rozwiązanie, które w pełni odpowie na potrzeby pacjentów. Leczenie ambulatoryjne jest bowiem już zagospodarowane poprzez różnego rodzaju abonamenty i ubezpieczenia, natomiast dotychczas brakowało kompleksowej oferty szpitalnej.  

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med– Pełna Opieka jest skierowane do klientów indywidulanych oraz firm – jako benefit pracowniczy. Planujemy jego sprzedaż przy współpracy z innymi ubezpieczycielami, bankami, brokerami i specjalistycznymi agencjami.

Aktualnie w dwóch regionach trwa pilotaż współpracy z jednym z największych ubezpieczycieli w Polsce. Zakładamy, że w przeciągu dwóch lata pozyskamy kilkadziesiąt tysięcy klientów.  

Podczas tworzenia polisy korzystaliśmy z doświadczeń Bupa – naszego właściciela, międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej. To właśnie dzięki niej, rozwiązanie podobne do naszego funkcjonuje między innymi na rynku hiszpańskim z powodzeniem od prawie 20 lat. Mieliśmy na względzie również to, że zdecydowana większość polis dostępnych w Polsce, w razie poważnego zachorowania, opiera się na wypłacie określonej sumy ubezpieczenia, ale sama organizacja procesu leczenia pozostaje po stronie pacjenta. Natomiast polisa szpitalna obejmuje kompleksową opiekę – od diagnostyki, przez zabiegi planowe, pomoc doraźną, aż po rehabilitację poszpitalną – w nowoczesnych, dobrze wyposażonych szpitalach. 

MedPolonia w Grupie Lux Med

Tym, co ją wyróżnia i odróżnia od innych dostępnych na rynku jest pełna koordynacja ścieżki leczenia pacjenta. Zarówno w przypadku planowych hospitalizacji jak i nagłych zdarzeń wymagających leczenia szpitalnego, Koordynator Opieki Szpitalnej dba o plan leczenia, tak by pacjent skupił się na szybkim powrocie do zdrowia.  

Oferta, którą przygotowaliśmy, to produkt all risk. Lista wyłączeń (wprowadzona zamiast listy wykonywanych procedur, zwykle określanej w warunkach ubezpieczenia) jest krótka i obejmuje m.in. transplantacje, przeszczepy, choroby genetyczne, przedłużanie kończyn czy operacje na otwartym sercu. Jesteśmy w stanie skutecznie leczyć ponad 80 procent wszystkich problemów zdrowotnych, z jakimi do szpitala zgłasza się pacjent.  

 W celu wzmocnienia dostępności świadczeń szpitalnych rozwijamy sieć specjalistycznych placówek na terenie całego kraju. Obecnie Grupa Lux Med posiada 14 własnych szpitali. Leczenie szpitalne naszych pacjentów odbywa się także na podstawie umów podpisanych z podwykonawcami. Otworzyliśmy specjalne Oddziały Opieki Doraźnej – odpowiedniki SOR-ów. Takie punkty są już dostępne w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie i Szpitalu Swissmed w Gdańsku. Planujemy, aby funkcjonowały w całym kraju. 

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Przeczytaj teraz

Rząd przyjął projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który określa kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Zgodnie z projektem tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w  laboratoriom będą: diagnosta laboratoryjny, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii a także lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej.

Minister zdrowia będzie mógł – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym na podstawie opinii ekspertów – uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego, osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Diagności laboratoryjni, którym minister zdrowia uzna dorobek naukowy lub zawodowy, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu, będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia liczby specjalistów, a tym samym wzrośnie ich dostępność na rynku usług medycznych.

Wprowadzonych zostanie do 6 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Przeczytaj teraz

Medicover oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

Medicover jest oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces („Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”), której celem jest podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w całej Europie.

Firma aktywnie uczestniczy w inicjatywach towarzyszących kampanii, między innymi wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej wymianie dobrych praktyk ergonomicznych, która odbywała się w dniach 12-13 czerwca 2022 w Brukseli.

W konferencji na temat ergonomii w miejscach pracy uczestniczyło 81 delegatów z różnych krajów Unii Europejskiej. W wydarzeniu czynny udział brał Medicover, reprezentowany przez zespół ergonomii Działu Medycznego w osobie Anety Kossobudzkiej-Górskiej, specjalisty ds. ergonomii.

-Obecność Medicover w tak prominentnym gronie jest dużym wyróżnieniem. Świadczy o pozycji naszej marki jako lidera w dziedzinie ergonomii i rozpoznawalności na arenie europejskiej – komentowała Aneta Kossobudzka-Górska.

Medicover otworzył oryginalne centrum stomatologiczne w Sosnowcu

Podczas spotkania odbyły się warsztaty prowadzone przez naukowców i uznanych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Wiodącymi wątkami były: stres psychiczny, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) i strategie zrównoważonego rozwoju w dobie powszechnej digitalizacji.

Wyniki dyskusji doprowadziły do wniosku, że transformacja cyfrowa to nie tylko wybór a wręcz wyzwanie, które wymaga zmian w sposobie myślenia o doświadczeniach klienta, modelach biznesowych i prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa. Jest to jednocześnie szansa na doskonalenie nowoczesnej ergonomii i BHP.

Za swoje zaangażowanie w realizację działań kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces  Medicover został wyróżniony certyfikatem, który Aneta Kossobudzka-Górska odebrała osobiście z rąk Nicolasa Schmita, Komisarza Komisji Europejskiej ds. Pracy i Praw Socjalnych.

Przeczytaj teraz

Diament Forbesa dla spółki Diagnostyka

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

Podczas gali Diamentów Forbesa 2022, która odbyła się w Krakowie, nagrodzone zostały przedsiębiorstwa z województwa małopolskiego. Drugie miejsce w swojej kategorii zajęła spółka Diagnostyka S.A.

Wyróżniane były przedsiębiorstwa, które rozwijają się najszybciej oraz oprócz zwiększania swojej wartości spełniają także takie wymogi jak pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy.

Diagnostyka zajęła drugie miejsce wśród firm o przychodach powyżej 250 mln zł, pozostałe kategorie dotyczyły firm o przychodach od 50 do 250 mln zł oraz od 5 do 50 mln zł.

Sprzedaż spółki Diagnostyka S.A. za rok 2020 wyniosła 1 018,70 mln zł, a zysk netto – 222,62 mln zł.

Diagnostyka prowadzi w całej Polsce ponad 200 laboratoriów oraz ponad 1100 punktów pobrań. Wykonuje ponad 100 milionów badań dla około 16 milionów pacjentów. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów).

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Poza standardowymi badaniami, firma stawia na rozwój i popularyzację metod wysoko zaawansowanych. Diagnostyka, jako pierwsza sieć laboratoryjna w kraju, uruchomiła własną pracownię badań biologii molekularnej, a od kilku lat rozwija unikalną ofertę diagnostyki autoimmunologicznej.

Raport Forbesa ukazał się na początku roku 2022. W czerwcu 2022, podczas uroczystej gali, nagrodę dla Diagnostyki odebrała Marta Rogalska-Kupiec, wiceprezes zarządu spółki.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Podczas zgromadzenia ogólnego, które odbyło się 28 czerwca 2022,  Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali działalność w roku 2021. Pożegnali także dotychczasową prezes związku – Annę Rulkiewicz. To między innymi dzięki aktywności pani prezes związek podejmował szereg inicjatyw oraz aktywnie uczestniczył w spotkaniach i konferencjach, podkreślających rolę prywatnego sektora ochrony zdrowia.

Związek występował z inicjatywami dotyczącymi walki z pandemią,  szczepień przeciw Covid-19 oraz rehabilitacji pocovidowej, a także podejmował działania w zakresie  finansowania ze środków publicznych szczepień, w tym szczepień przeciw grypie dla osób  z grup ryzyka transmisji wirusa grypy (m.in. personel medyczny, osoby 75+, nauczyciele) oraz przedkładał propozycje rozszerzenia uprawnień do kwalifikacji osób dorosłych do szczepień przeciw grypie.

Interweniował w zakresie nieograniczania dostępu pacjentów do świadczeń  telemedycznych w oparciu o administracyjne kryteria oraz przedstawił  propozycję wypracowania  standardu opieki telemedycznej.

Prace legislacyjne

Przedstawiane były stanowiska do kolejnych  projektów ustaw – ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, ustawy o modernizacji  szpitali, Funduszu Kompensacyjnego, przekazywania danych do Systemu Informacji  Medycznej, Krajowej Sieci Onkologicznej, rachunku kosztów, Krajowego Planu Odbudowy, szczepień przeciw Covid-19 w zakładach pracy; programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus, w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych  stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, standardu  organizacyjnego teleporady w ramach POZ, świadczeń gwarantowanych obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz w sprawie programu pilotażowego opieki w ramach sieci  kardiologicznej.

Udział związku w tworzeniu rozwiązań prawno-organizacyjnych był możliwy z uwagi na fakt, iż prezes Anna Rulkiewicz aktywnie uczestniczyła w pracach Rady Dialogu Społecznego (RDS),  spotkaniach z ministrem i wiceministrami zdrowia oraz kierownictwem Narodowego  Funduszu Zdrowia. Pozostali członkowie zarządu również brali czynny udział  w dialogu społecznym. Władze związku uczestniczyły w posiedzeniach  sejmowych i senackich Komisji Zdrowia oraz kluczowych zespołach konsultacyjnych przy  resorcie zdrowia oraz przy NFZ. Dzięki tej współpracy związkowi udało się pozyskać informacje o planowanych działaniach  legislacyjnych, wyjaśniać wiele wątpliwości co do intencji projektodawcy w konsultowanych  dokumentach, a także wypracowywać wspólne rozwiązania w projektowanych regulacjach – i to zarówno tych rangi ustawowej, jak i aktach wykonawczych.

W ramach RDS oraz prac Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia z inicjatywy związku dyskutowano o problemach polskiej opieki zdrowotnej, w tym między innymi o spłacie tzw. „długu zdrowotnego”, o nakładach na ochronę zdrowia, koniecznych zmianach w zakresie  organizacji i finasowania opieki zdrowotnej, a także o wzmacnianiu roli prywatnych  świadczeniodawców w ochronie zdrowia i ich równym traktowaniu.

Dialog na tematy strategiczne

Poza sprawami bieżącymi, kontynuowany był dialog dotyczący strategicznych kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym między innymi zracjonalizowania systemu opieki zdrowotnej, usankcjonowania wspólnych działań sektora publicznego i prywatnego skoncentrowanych na pacjencie, inwestycji w innowacyjne technologie medyczne, zapewnienia wzrostu efektywności opieki zdrowotnej, działań edukacyjnych w zakresie zdrowia publicznego, rozwoju telemedycyny.

Związek niezwykle aktywnie uczestniczył w organizowaniu spotkań z kluczowymi decydentami z obszaru ochrony zdrowia, w tym  przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Prezesem NFZ i AOTMiT, a także  interweniował w sprawach indywidualnych członków u płatników i decydentów. Podejmował działania w sprawie dotarcia do mediów z przekazami na temat sektora medycyny prywatnej.

Udział w konferencjach

Jak co roku związek Pracodawców Medycyny Prywatnej był reprezentowany na  różnego rodzaju konferencjach. 13 stycznia 2021 roku otwarcie konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2021” poprzedziła  sesja „Wyzwania zdrowotne w 2021 roku w dobie pandemii”, w której udział wzięła Anna Rulkiewicz –prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. Anna Rulkiewicz wzięła także udział w sesji   „Zdrowie Polaków po pandemii – co razem mogą zrobić sektor prywatny i publiczny?”. Uczestnikami  tego panelu byli także: Hubert Bojdo – prezes spółki Scanmed, Jakub Swadźba – prezes spółki Diagnostyka i Tomasz Prystacki – prezes Fresenius Nephrocare Polska – członkowie zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – oraz Artur Białkowski – członek zarządu Medicover.

Prezes Anna Rulkiewicz wraz z członkami zarządu PMP –Arturem Białkowskim, Jakubem Swadźbą i Tomaszem Prystackim – uczestniczyli w „VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych”. Poza tym wszyscy członkowie zarządu związku brali aktywny udział w wielu panelach dyskusyjnych organizowanych w ramach „XXX Forum Ekonomicznego” w Karpaczu. Anna Rulkiewicz reprezentowała  również związek na „XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym” w sesji plenarnej „Gospodarczy plan dla Polski –Gosodarka, Człowiek, Rozwój”, „PMR Forum Private Healthcare 2021” w dyskusji panelowej „Sektor prywatnej opieki zdrowotnej półtora roku  po pojawieniu się koronawirusa w Polsce – najważniejsze wnioski” oraz „V Kongresie Wizja Zdrowia – diagnoza i przyszłość” i „XVII Forum Rynku Zdrowia” w panelu inauguracyjnym na temat. rządowych i ministerialnych strategii rozwoju systemu ochrony  zdrowia.

Aktywnie działały w roku 2021 także forma tematyczne – forum diagnostyki obrazowej, forum telemedycyny, forum IT, forum medycyny laboratoryjnej, forum pielęgniarek i położnych, forum rehabilitacji, forum ubezpieczeń zdrowotnych, forum szpitali, forum opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej oraz forum PR.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Jednym  z sukcesów pracy forów było duże zaangażowanie w prace nad szczepieniami, zmianami w diagnostyce laboratoryjnej, rozwojem telemedycyny w partnerstwie z resortem zdrowia, rozszerzeniem uprawnień do szczepień, rozszerzeniem uprawnień opiekunów medycznych,  dopuszczeniem do szkoleń przez RCKiK mgr biologii, biochemii i mikrobiologii w miejsce techników analityki medycznej oraz skrócenie czasu ich szkolenia z roku do 0,5 roku, jak również doprecyzowanie zdalnej walidacji w serologii oraz możliwości wykonywania testów antygenowych przez diagnostów (początkowo MZ wytypowało tylko apteki jako realizatorów tych testów).

Budowanie pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej

W roku 2022 zarząd związku skupia się na rozwoju współpracy z decydentami, na dalszej pracy w ramach Rady Dialogu Społecznego, na wzmocnienie budowania wśród opinii publicznej pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej, na bieżącej legislacji, na inicjowaniu rozwiązań legislacyjnych oraz debat publicznych wokół istotnych z punktu widzenia medycyny  prywatnej zagadnień,

Zaplanowano także udział związku w wybranych konferencjach medycznych, w tym w konferencji  – „Priorytety w Ochronie Zdrowia”,, Kongres Wyzwań Zdrowotnych” oraz „Forum Ekonomiczne” w Karpaczu.

Zgromadzenie ogólne Pracodawców Medycyny Prywatnej 28 czerwca 2022 wybrało także nowy zarząd związku. Prezesem został Andrzej Mądrala.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej z nowym zarządem

Przeczytaj teraz
marmaris escort

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro