Enel-Med: zmiana udziałowca spółki zależnej

0
875


Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med S.A. poinformował o zmianie udziałowca spółki zależnej Bonus Vitae. Spółkę JH Group AG w siedzibą w St. Gallen (Konfederacja Szwajcarska), posiadającą 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł, stanowiących 50 procent kapitału zakładowego Bonus Vitae Sp. z o.o., zastąpiła spółka Planet Group Investment GmbH z siedzibą w Austrii (Wiedeń).

Umowa sprzedaży została zwarta 4 lutego 2014 roku. Planet Group Investment GmbH, posiada 100 procent udziałów w kapitale zakładowych JH Group AG. Udział spółki zależnej od Centrum Medycznego Enel-Med S.A. – Enelbud Sp. z o.o. nie uległ zmianie. Enelbud Sp. z o.o. nadal posiada 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł, stanowiących 50 procent kapitału zakładowego Spółki Bonus Vitae Sp. z o.o.

Centrum Medyczne Enel-Med poinformowało o zawiązaniu spółki Bonus Vitae spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w październiku 2013 roku. Przedmiotem działalności spółki będzie prowadzenie długoterminowej opieki medycznej dla osób starszych.

Utworzenie spółki zależnej jest związane z realizacją strategii rozwoju Centrum Medycznego Enel-Med, której jeden z kierunków dotyczy działań w zakresie długoterminowej opieki nad osobami starszymi.

Obecnie Enel-Med oferuje usługi w zakresie konsultacji specjalistycznych, diagnostyki, leczenie szpitale i rehabilitację. Sieć medyczne Enel-Med składa się kilkaset placówek medycznych w całej Polsce. Wśród nich są własne oddziały Centrum zlokalizowane w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz wielospecjalistyczny szpital (na warszawskim Zaciszu) funkcjonujący od 1998 roku i otwarty w 2012 roku Szpital Centrum. Enel-Med prowadzi także własne pracownie diagnostyczne.