Enel-Med: zwiększanie sprzedaży po okresie intensywnych inwestycji

0
770


W III kwartale 2012 roku po okresie intensywnego rozwoju, który miał miejsce w 2011 roku oraz w I półroczu 2012 roku, Centrum Medyczne Enel-Med skoncentrowało się na działaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży oferowanych usług.

W ciągu 9 pierwszych miesięcy roku 2012 Enel-Med wypracował 134 526 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 9,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Od stycznia do września 2012 spółka odnotowała stratę netto w wysokości -5 827 mln zł. W samym III kwartale 2012 rok Centrum osiągnęło 45 664 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 10,2%  w porównaniu do III kwartału roku 2011).

Na wyniki finansowe wypracowane, zarówno w III kwartale tego roku jak i w okresie od stycznia do września 2012, wpływ miały przede wszystkim koszty uruchomienia nowych placówek. W czerwcu 2012 Enel-Med otworzył w Warszawie Szpital Centrum. Koszty inwestycji oraz koszty stałe, przy tak dużej placówce, musiały w znacznym stopniu wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe. Jednocześnie okres wakacyjny nie sprzyjał rozpoczęciu sprzedaży komercyjnej na zadowalającym poziomie.

Istotny udział w kosztach stałych wciąż mają placówki, które spółka otworzyła w 2011 roku, czyli oddział diagnostyczny Centrum w Warszawie, pracownia diagnostyczna w Koninie oraz przychodnia wieloprofilowa wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku. Pomimo systematycznie zwiększającej się sprzedaży usług w tych ośrodkach, udział kosztów stałych jest nadal bardzo znaczący.

– W III kwartale 2012 roku skupiliśmy się na rozwijaniu nowych placówek, w które zainwestowaliśmy w ciągu ostatniego 1,5 roku, a także rozszerzyliśmy potencjał tych już istniejących. Rozbudowaliśmy ofertę usług, między innymi w Szpitalu Centrum uruchomiliśmy 24-godzinną pomoc ortopedyczną dostępną dla pacjentów 7 dni w tygodniu – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med. – W samym tylko III kwartale tego roku podpisaliśmy także 120 nowych umów z klientami  korporacyjnymi i jesteśmy  trakcie negocjowania kilku kolejnych znaczących kontraktów. Liczę, że rozmowy te zakończymy z sukcesem na przełomie roku.

Ważnym wydarzeniem w działalności Enel-Med jest także rozpoczęcie współpracy z warszawską przychodnią nOvum w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności oraz przygotowania pacjentek do zabiegu in vitro.

– W dalszym ciągu rozwijamy też teleradiologię. Usługi w tym zakresie świadczymy zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych. Miesięcznie opisujemy już ponad 3 tysiące badań –  mówi Adam Rozwadowski.

Do istotnych zdarzeń w CM Enel-Med, które miały miejsce w III kwartale 2012 roku, zaliczyć należy również przeprowadzenie optymalizacji kosztowej i restrukturyzacji w przychodni, szpitalu i pracowni diagnostycznej Zacisze – najstarszej i najbardziej kompleksowej placówki Enel-Med, w której świadczone są usługi medyczne realizowane przez cztery piony biznesowe: Abonamenty i Ubezpieczenia Zdrowotne, Diagnostykę, Stomatologię i Szpitale. Nowy model zarządzania placówkami przez spółkę wiąże się m.in. z powierzeniem zarządzania jednemu menedżerowi, który odpowiada za budżety oraz standardy świadczenia usług w całości, niezależnie od tego, którego pionu biznesowego dotyczy.