Enterprise Investors inwestuje w Centrum Diagnostyki

0
772


Spółka Voxel S.A. zawarła umowę sprzedaży udziałów spółki zależnej Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ze spółką PEF VII Investment Holding S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, należącą do Polish Enterprise Fund VII, funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors.

Voxel sprzedał 13.000  udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 650.000 zł., które stanowią 100 procent kapitału zakładowego spółki. Po sprzedaży udziałów projekt budowy Centrum będzie w dalszym ciągu realizowany wspólnie ze spółką Voxel. Inwestycja obejmuje przebudowę wraz ze zmianą przeznaczenia budynku zlokalizowanego na terenie 5 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i utworzenie ośrodka radioterapii wyposażonego w trzy akceleratory liniowe do naświetlań. Powstanie tutaj także ośrodek diagnostyki molekularnej wyposażony w urządzenia PET/CT i SPECT. Inwestycja ta jest podyktowana między innymi zwiększeniem wolumenu produkowanych przez Voxel w Krakowie radiofarmaceutyków. Umowa najmu pomieszczeń szpitalnych została zawarta na okres 25 lat. Termin zakończenia inwestycji jest określony na 31 lipca 2013 roku. Spółka Voxel obejmie 51 procent udziałów w spółce celowej, która w ukończonym budynku utworzy ośrodek neuroradiochirurgii wyposażony w drugie takie typu urządzenie w Polsce – Gamma Knife. Alteris S.A., spółka zależna Voxel – zawarła z Enterprise Investors umowę na generalne wykonawstwo inwestycji.

Przed  umową sprzedaży udziałów Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach Voxel nabył je od spółki Voxel Internationa S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu,

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski. W grudniu 2011 roku Voxel uruchomił w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków, radioaktywnych substancji wykorzystywanych w diagnostyce nowotworów, schorzeń ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia.

Enterprise Investors jest firmą zarządzającą funduszami private equity i venture capital. Firma utworzyła dotąd osiem funduszy o łącznym kapitale 2 miliardów euro, zainwestowała. 1,5 miliarda euro w blisko 130 firm. Z ponad 90 zakończonych inwestycji uzyskała przychody w łącznej wysokości 1,7 miliarda euro. W Polsce Enterprise Investors posiada między innymi udziały w spółce Magellan S.A., oferującej usługi finansowe dla placówek medycznych.